Zorgeloos ondernemen: 10 juridische aandachtspunten voor 2024

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In de dynamische en complexe wereld van het ondernemingsrecht is het essentieel dat jouw onderneming zich voortdurend conformeert aan de geldende regelgeving en juridische vereisten. Of je nu een start-up, een middelgroot bedrijf of een gevestigde onderneming runt, het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat jouw bedrijfsstructuur en organisatie juridisch in orde zijn. Dit voorkomt niet enkel mogelijke sancties en juridische geschillen, maar biedt ook de zekerheid die nodig is voor duurzame groei en succes.

PKF BOFIDI Legal staat klaar om jou te begeleiden en te ondersteunen bij het naleven van de belangrijkste juridische verplichtingen die op jouw onderneming van toepassing zijn. Wij begrijpen dat het bijhouden van alle juridische vereisten een uitdaging kan zijn, daarom hebben wij een lijst samengesteld van 10 juridische onderwerpen die in 2024 jouw aandacht verdienen. Door deze aspecten zorgvuldig te beheren, kan je met een gerust hart ondernemen, wetende dat je onderneming juridisch in orde is op deze vlakken.

Neem gerust contact met ons op voor juridisch advies en ondersteuning op maat.

1. Statuten aanpassen aan het WVV

Zijn de statuten van jouw onderneming al aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)? De deadline voor aanpassing was 1 januari 2024; als dit nog niet gebeurd is dien je zo snel mogelijk actie te ondernemen om mogelijke problemen met erkenningen, weigering van publicaties, bestuurdersaansprakelijkheid en inconsistenties te vermijden. (zie Bofiflash)

2. Einde van de quasi-immuniteit van de tussenpersonen

Vanaf 01/01/2025 kunnen tussenpersonen (onderaannemers, bestuurders, consultants, werknemers, etc.) voor feiten die zich vanaf die datum voordoen, rechtstreeks op buitencontractuele basis worden aangesproken door schuldeisers van hun opdrachtgever, tenzij contractueel anders overeengekomen ter bescherming van die tussenpersonen. (zie Bofiflash)

3. Successieplanning / aandeelhoudersafspraken

Heb je al nagedacht over vermogens- en successieplanning, zoals zorgvolmacht, schenkingen, maatschap, etc.? Zijn de afspraken tussen de aandeelhouders vastgelegd? Het opstellen van een aandeelhoudersovereenkomst is cruciaal voor de stabiliteit van het aandeelhouderschap, de overdraagbaarheid van aandelen, de organisatie en werking van de onderneming, besluitvorming door de algemene vergadering of het bestuursorgaan, en voor het voorkomen of oplossen van geschillen.

4. UBO

Na oprichting is het verplicht om UBO’s te registreren, wijzigingen binnen één maand door te geven en jaarlijks de gegevens te bevestigen, anders riskeert men geldboetes, schrapping uit de KBO, activiteitenverbod, publicatie in het Belgisch Staatsblad e.d.m.; controleer en werk regelmatig de KBO bij. (zie Bofiflash)

5. GDPR (privacy, gegevensverwerking, policies, datalekken, etc.)

GDPR vereist naleving van complexe en verplichte regelgeving, met mogelijk aanzienlijke sancties tot 20 miljoen EUR of 4% van de omzet, maar risicomanagement kan worden vereenvoudigd met minimale inspanning en kosten door gebruik te maken van de ‘GDPR basic toolkit’. (zie Bofiflash)

6. IP: bescherming merk & bedrijfsgeheimen / klantenlijsten

Registreer en update jouw merken en bedrijfsgeheimen. (zie Bofiflash)

7. Algemene voorwaarden aanpassen aan de huidige B2B- en B2C-regelgeving

Pas jouw algemene voorwaarden aan aan de huidige B2B- en B2C-regelgeving om risico’s op onrechtmatige en niet-afdwingbare bepalingen te vermijden; specifiek voor B2C is sinds 01/09/2023 de minnelijke invorderingsprocedure strikt geregeld, inclusief kosteloze herinnering, wachttermijn, verplichte vermeldingen in de ingebrekestelling en een plafond op interesten en schadebeding om oninbaarheid te voorkomen. (zie Bofiflash)

8. Opleidingsrechten voor alle voltijdse werknemers

Vanaf 2024 hebben werkgevers met meer dan 20 werknemers recht op 5 opleidingsdagen per jaar; voor werkgevers met 10-20 werknemers is dit 1 dag, en voor werkgevers met minder dan 10 werknemers is dit optioneel. Daarnaast zijn er administratieve geldboetes voor niet-naleving. (zie Bofiflash)

9. Recht op deconnectie voor werknemers

Voor ondernemingen met 20+ werknemers geldt het recht op deconnectie, waarbij werknemers buiten werkuren niet verplicht zijn om via professionele digitale middelen (zoals gsm, smartphone, e-mail, etc.) bereikbaar te zijn, met een mogelijke administratieve geldboete bij niet-naleving. (zie Bofiflash)

10. Klokkenluidersregeling voor KMO’s en grote ondernemingen

Sinds 15/02/2023 is het verplicht voor grote ondernemingen (vanaf 250 werknemers) om een intern meldingskanaal op te zetten voor werknemers om vermoedelijk onwettig of frauduleus gedrag te melden, met bescherming tegen represailles. Vanaf 17/12/2023 geldt dit ook voor KMO’s (50 tot 249 werknemers), met administratieve en strafrechtelijke sancties bij niet-naleving.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten staan voor jou klaar

Heb je vragen over een van deze juridische onderwerpen of wens je ondersteuning bij het naleven van je juridische verplichtingen? PKF BOFIDI Legal staat klaar om jou te helpen. Onze experts bieden gepersonaliseerd advies en begeleiding om ervoor te zorgen dat jouw onderneming juridisch compliant is en blijft, zodat jij je kan focussen op je hoofdactiviteiten. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Vorige

«

Volgende

»