Cookie policy

Cookies

De website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar Bofidi en laat toe de toegang tot de site te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. De meeste internetbrowsers geven u de mogelijkheid cookies van uw harde schijf te verwijderen of cookies af te wijzen vooraleer deze geïnstalleerd wordt. Voor meer informatie omtrent het deactiveren van deze cookies, dient u de instructies van uw internetbrowser te consulteren.

Aansprakelijkheid

In de ruimst mogelijke mate wettelijk toegestaan, zal onze aansprakelijkheid per schadeverwekkend feit beperkt zijn tot 250 EUR. Bofidi is niet aansprakelijk voor indirecte en gevolgschade, waaronder (doch niet beperkt tot) verlies van omzet, verlies van winst, verlies van data, verlies van goodwill en verlies van kans.

Confidentialiteit

Iedere partij zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Geschillen

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Gent (België).