Disclaimer

Identificatie

Dit is de website van de Bofidi groep, bestaande uit de volgende ondernemingen:

  • Bofidi BV CVBA, Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel (BTW nr. BE 0680.517.554)
  • Bofidi Advisory CVBA, Cantersteen 47 – Central gate, 1000 Brussel (BTW nr. BE 0450.460.971)
  • Bofidi Antwerpen BV CVBA, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich (BTW nr. BE 0823.291.260)
  • Bofidi Audit, Half Daghmael 11 bus 1, 3020 Herent, (BTW nr BE 0472.945.769)
  • Bofidi Brabant BVBA, Meiboom 22, 1500 Halle (BTW nr. BE0424.874.945)
  • Bofidi Brussels BV CVBA, Cantersteen 47 – Central gate, 1000 Brussel (BTW nr. BE 0430.460.971)
  • Bofidi Consulting NV, Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich (BTW nr. 0836.993.796)
  • Bofidi Gent BV CVBA, Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem (BTW nr. BE420.017.819
  • Bofidi Leuven BV, Interleuvenlaan 62, 3001 Leuven (BTW nr. BE0820.920.403)
  • Jurilex NV, Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem (BTW nr. BE 0414.741.415)

Disclaimer

Het gebruik van de websites www.bofidi.comwww.bofidi.euwww.bofidi.bewww.jurilex.bewww.bofidigital.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website

De website heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die de Bofidi groep aanbiedt. De verstrekte informatie zal slechts een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen of vermeld.
Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Hiervoor dient u steeds contact op te nemen met Bofidi.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bofidi geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor uw intern zakelijk gebruik, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Indien u om persoonsgegevens wordt gevraagd of u persoonsgegevens verstrekt, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bofidi verbindt zich ertoe geen enkel ander gebruik te maken van de persoonsgegevens dan nodig is voor klanten -en prospectenbeheer.

Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan andere vennootschappen van de Bofidi groep, aan onderaannemers, partners en adviseurs voor zover dit noodzakelijk is.

U heeft het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Klik hier voor onze algemene privacy policy.