Economische arbeidsmigratie in Vlaanderen wordt versoepeld en verstrengd

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Op 1 mei 2024 werden in Vlaanderen de regels voor arbeidskaarten en single permits gewijzigd. Niet-EER onderdanen hebben een single permit of arbeidskaart B nodig om in Vlaanderen te werken. De arbeidskaart B is voor tewerkstellingen korter dan 90 dagen, de single permit voor langere periodes.

De wijzigingen hebben twee doelen:

 • Buitenlandse werknemers aantrekken voor knelpuntberoepen en de kenniseconomie.
 • Regels verstrengen om fraude en misbruik te voorkomen.

Een belangrijke versoepeling is dat een houder van een blauwe kaart na 12 maanden van werkgever kan veranderen zonder nieuwe toelating. De jaarloongrens voor hooggeschoolden stijgt van 55.958 EUR naar 60.622 EUR.

 1. Voorgaande Regelgeving

Sinds 1 januari 2019 mogen Vlaamse werkgevers hoog- en middengeschoolde werknemers aannemen zonder de lokale arbeidsmarkt te raadplegen.

2. Vier soorten vacatures

 1. Hooggeschoolde profielen: Vereisen een bepaald kwalificatieniveau en minimumjaarloon. Werkgevers moeten niet bewijzen dat ze geen geschikte kandidaten op de lokale arbeidsmarkt vinden.
 2. Middengeschoolde functies (beperkte knelpuntberoepenlijst): 29 beroepen, ook hier moeten werkgevers niet bewijzen dat ze geen lokale kandidaten vinden.
 3. Ruime VDAB-knelpuntberoepenlijst: 241 beroepen, vacature vereist een minimaal kwalificatieniveau en moet 9 weken gepubliceerd zin.
 4. Overige vacatures: Genoeg arbeidskrachten beschikbaar, toelatingen worden geweigerd.

3. Bijkomende vereisten

Bij de aanvraag van toelatingen tot arbeid voor categorieën 1 en 2 – de vacatures voor hooggeschoolde en middengeschoolde profielen – moet de werkgever bijkomende bewijzen kunnen voorleggen:

 • Een uitgebreide beschrijving van de functie en van het takenpakket;
 • Extra documenten (diploma of bewijs beroepservaring) die de kwalificatie van de werknemer aantonen.

Buitenlanders moeten minstens 80% werken, behalve seizoenarbeiders.

4. Nieuwe Regelingen

 • Hooggeschoolden moeten minimaal kwalificatieniveau 5 hebben.
 • Aanpassing vrijstellingen voor toelating tot arbeid, zoals voor personen die  handelsactiviteiten uitoefenen en toerismepersoneel.
 • Buitenlanders met een blauwe kaart kunnen tot 90 dagen zonder toelating naar België komen voor zakelijke bijeenkomsten.
 • Single permit houders kunnen bijkomend een flexi-job uitoefenen zonder toelating tot arbeid.

Deze wijzigingen moeten zowel de economische groei bevorderen als zorgen voor een eerlijk en gecontroleerd systeem voor arbeidsmigratie.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Heb je vragen over de economische arbeidsmigratie in Vlaanderen? Dan kan je steeds onze legal-experten contacteren.

Dit artikel werd geschreven door Leonie Denooze, gespecialiseerd in arbeids-en sociaal zekerheidsrecht.


Vorige

«

Volgende

»