Bijkomende gunstige maatregel voor studenten in het 2de kwartaal 2020

Jill Engelen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Jill Engelen

Jill is het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Om studenten aan te moedigen ondernemingen te versterken tijdens de coronacrisis, heeft de overheid beslist dat deze gewerkte uren in de periode 1 april tot 30 juni 2020 niet worden meegeteld in het jaarlijkse contingent van 475 uren.

Solidariteitsbijdrage

In principe dient er enkel een solidariteitsbijdrage (en dus geen gewone socialezekerheidsbijdragen) betaald te worden voor studenten die niet meer dan 475 uren per kalenderjaar worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst.

Dit contingent van 475 arbeidsuren kan vrij verdeeld worden over het volledige kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers. Er geldt trouwens één enkele solidariteitsbijdrage (8,14%).

Voorwaarden

Om geen gewone socialezekerheidsbijdragen te moeten betalen op het loon voor de eerste 475 arbeidsuren van een kalenderjaar moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen;
  • er moet tijdig een geldige Dimona-aangifte ‘student’ (STU) worden uitgevoerd, namelijk ten laatste op de dag waarop de prestaties aanvangen.

Wijziging voor het 2de kwartaal 2020

De uren die als student (onder Dimona ‘STU’) werden gewerkt in het 2e kwartaal 2020 (van 1 april tot 30 juni 2020) worden geneutraliseerd. Deze uren worden met andere woorden niet afgetrokken van het quotum van 475 uren.

Deze neutralisering van de gewerkte uren in het 2e kwartaal heeft betrekking op alle sectoren.

Bovendien wordt op het loon voor deze geneutraliseerde uren enkel een solidariteitsbijdrage ingehouden, mits aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan.

Deze maatregel uit de administratieve instructies RSZ – 2020/1 moet het voorwerp uitmaken van een reglementaire aanpassing die nog in het Belgisch Staatsblad moet verschijnen.

Vorige

«

Volgende

»