Mandaten & wettelijke opdrachten

<< Terug naar alle diensten

Mandaten & wettelijke opdrachten

In het kader van mandaten en wettelijke opdrachten brengt BOFIDI Audit verslag uit als bedrijfsrevisor.
Onze signatuur: betrouwbare financiële informatie die voldoet aan de wettelijke vereisten én die in de juist vorm is opgemaakt.

Waarop kan je rekenen? Kwaliteit, efficiënte organisatie en toegevoegde waarde door onze ervaring en kritische houding.

 • Financiële audit
  BOFIDI Audit gaat na of de financiële verslaglegging een getrouw beeld geeft van het gevoerde beleid. We kijken naar de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De uitkomsten van de financiële audit brengen we samen in een rapport. 
 • Inbreng in natura
  BOFIDI Audit gaat na of de financiële verslaglegging een getrouw beeld geeft van het gevoerde beleid. We kijken naar de rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De uitkomsten van de financiële audit brengen we samen in een rapport. 
 • Quasi-inbreng
  Quasi-inbreng is wanneer een vennootschap binnen de twee jaar na haar oprichting een vermogensbestanddeel wenst aan te kopen dat toebehoort aan een oprichter, een vennoot of een zaakvoerder/bestuurder. En dat tegen een vergoeding van ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal. BOFIDI Audit stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over quasi-inbreng.
 • Omzetting
  Een omzetting gebeurt wanneer de vennootschap een andere rechtsvorm aanneemt, maar waarbij de rechtspersoonlijkheid ongewijzigd blijft. BOFIDI Audit stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.
 • Vereffening
  Wanneer een vennootschap haar werking stopzet, spreken we van een vereffening. BOFIDI Audit stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over de staat van activa en passiva.
 • Fusie & splitsing
  Een fusie is wanneer het volledige vermogen van een bepaalde vennootschap overgaat in een andere vennootschap. Bij een splitsing, daarentegen, gaat het volledige vermogen van een vennootschap over in verschillende vennootschappen. BOFIDI Audit stelt als bedrijfsrevisor een controleverslag op over het fusievoorstel en meer bepaald over de toegepaste ruilverhouding.

Heb je een specifieke vraag die je graag aan een van onze adviseurs voorlegt?  Wij luisteren naar jouw uitdagingen.

Kom gerust langs. De koffie staat al klaar. Of stuur ons een bericht