Auteursrechten, alternatieve verloning?

Aleksandr Natanelov   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Aleksandr Natanelov

Aleksandr is partner van het team Tax & Legal.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Waarom zijn auteursrechten zo interessant

Auteursrechten tot 61.200 EUR/jaar worden behandeld als “roerende” inkomsten, ook al houden ze verband met je beroepswerkzaamheid. Deze “roerende” inkomsten worden slechts belast aan een roerende voorheffing van 15%, en dit na de toepassing van een kostenforfait. Het kostenforfait bedraagt 50% op de vergoeding voor auteursrechten tot 16.320 EUR/jaar en 25% op de inkomstenschijf van 16.320 EUR tot 32.640 EUR/jaar.

Op auteursrechten van bv. 10.000 € betaal je slechts 15% roerende voorheffing op een netto inkomen van 5.000 € (= 10.000 € inkomen verminderd met 50% forfaitaire kosten), dus 750 € roerende voorheffing. Bijgevolg een effectieve belastingdruk van slechts 7,5%, duidelijk een stuk voordeliger dan de klassieke bezoldiging of gewoon dividend aan 30% roerende voorheffing.

Voorbeeld: een programmeur die recht heeft op 15.000 EUR auteursrechten betaalt 1.125 € belastingen en houdt netto 13.875 EUR over.

De voorwaarden

Enkel inkomsten uit de “cessie of concessie van rechten beschermd door het auteursrecht” komen in aanmerking om fiscaal te worden behandeld als auteursrechten. Een werk is auteursrechtelijk beschermd indien het voldoet aan volgende, cumulatieve voorwaarden :

  1. Het gaat om een creatieve activiteit, letterkunde of kunst in de ruime zin van het woord. Bv. Literair (boeken, teksten, lezingen, cursussen,…), Grafisch (logo’s, tekeningen, foto’s,…), Audiovisueel (presentaties, films,…) of andere (muziek, software, architectuur,…);
  2. Het werk is uitgedrukt in een concrete vorm. Een louter idee of concept is onvoldoende, het moet materieel uitgewerkt zijn;
  3. Het werk moet origineel zijn (het moet een eigen idee, zienswijze,… van de auteur bevatten).

Indien bovenstaande criteria voldaan zijn en bovendien sprake is van een cessie of concessie van de creatie, kan de vennootschap (een vergoeding voor de) auteursrechten toekennen. Er moet wel steeds een onderscheid worden gemaakt tussen de vergoeding voor de prestaties en de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten.

Praktische uitwerking

Een doordachte en onderbouwde uitsplitsing van de vergoeding voor de prestaties enerzijds en voor de overdracht van de auteursrechten anderzijds is dan ook zeer belangrijk om de toets van een fiscale controle te doorstaan. De wet zelf bevat geen duidelijke criteria, dus de partijen (onderneming en natuurlijk persoon) kunnen deze splitsing zelf contractueel vastleggen via een vast of variabel bedrag (bv. via een percentage op de omzet of winst verkregen uit het gebruik van het auteursrechtelijk beschermd werk). Hierbij wordt vaak verwezen naar gepubliceerde rulings (= voorafgaandelijke akkoorden met de fiscus) als leidraad.

Zo zijn reeds talrijke rulings gepubliceerd voor verschillende profielen en sectoren zoals architecten, journalisten, schrijvers, ontwerpers, personen actief in de publiciteitssector en ICT, lesgevers, etc.

Bij eventuele implementatie van deze regeling is het van belang om de volgende zaken goed te documenteren en implementeren:

  • Het bepalen en onderbouwen van de vergoeding;
  • Opmaak juridische contracten;
  • Fiscale en boekhoudkundige formaliteiten : aangifte(n) RV, fiche(s), factuur met of zonder BTW.

Moest u bijkomende vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Vorige

Volgende

»