Auteursrechten en recente controlepraktijk: Kan je de auteursrechten nog toepassen?

Aleksandr Natanelov   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Aleksandr Natanelov

Aleksandr is partner van het team Tax & Legal.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Om belastingplichtigen te stimuleren hun fiscale verplichtingen correct na te leven, kondigt de fiscus elk jaar op voorhand een aantal controleacties aan. Voor aanslagjaar 2022 worden er zeer specifiek controles uitgevoerd op auteursrechten.

Het toekennen van een vergoeding voor auteursrechten maakt in bepaalde sectoren een alsmaar populairder onderdeel uit van het verloningspakket. Dat is voornamelijk te danken aan het fiscaal gunstig regime. Inkomsten uit auteursrechten worden behandeld als een zogenaamd roerend inkomen en dit tot een brutobedrag van maximaal €62.550 (voor inkomstenjaar 2021). Daarenboven kunnen auteurs genieten van een belangrijk kostenforfait op het ontvangen inkomen. Het saldo is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Zo heeft de fiscus recent centraal aangestuurde controleacties uitgevoerd inzake auteursrechtenvergoedingen, in de vorm van vragen om inlichtingen. Dit om de nodige informatie te verzamelen en zo een algemeen beeld te kunnen schetsen van de toegekende auteursrechten aan de belastingplichtige. De fiscus maakt daarvoor gebruik van een gestandaardiseerde, zeer uitgebreide vragenlijst over de cessie/concessie, de vergoeding, de kosten en de exploitatie van de auteursrechten.

Specifiek is de controle erop gericht om na te gaan of de verschillende voorwaarden voor de fiscale gunstregeling wel nageleefd zijn. Zo wordt in de praktijk geregeld de vraag gesteld naar een gedetailleerde omschrijving van de werken, een kopie van een eventuele ruling, aanvullende toelichting over de specifieke berekening van de vergoedingen, uitleg over het marktconforme karakter, enz. Het is bijgevolg noodzakelijk om voldoende gedetailleerde documentatie te verzamelen, bij te houden en desgevallend aan te leveren.

Door het versturen van de vragen om inlichtingen legt de fiscus de bal in het kamp van de belastingplichtige om aan te tonen dat de verloning in de vorm van auteursrechten gegrond is.

Om in aanmerking te komen voor het gunstregime, moet men wel enkele belangrijke aandachtspunten in gedachten houden. Zo is het eerst en vooral essentieel dat de werken gekwalificeerd worden als een auteursrechtelijk ‘beschermd werk’. Daar zijn verschillende voorwaarden voor, namelijk;

  1. De originaliteitsvoorwaarde en de vormgevingsvoorwaarde (i.e. het werk moet in een concrete vorm uitgedrukt worden)
  2. Het werk moet voortkomen uit een creatieve activiteit.

De invulling van die voorwaarden is uiteraard vatbaar voor interpretatie, aangezien onder meer de mate van originaliteit beoordeeld kan worden op basis van een persoonlijke appreciatie van een ambtenaar. Wij zien steeds vaker dat dit een punt van discussie vormt bij een controle. Dat kan tot gevolg hebben dat het een alles-of-niets-verhaal wordt. Als het werk geen auteursrechtelijke bescherming kan genieten, kan de gunstregeling ook niet worden toegepast. Daarom blijft het zeer belangrijk om alles goed te documenteren.

Eens men het erover eens is dat het om een auteursrechtelijk werk gaat, kijkt de fiscus naar de onderbouw van de betaalde marktconforme vergoeding.  Hoe men die vergoeding moet bepalen, kan afhankelijk van de case zeer verschillend zijn. Ondertussen heeft de rulingdienst talrijke rulings gepubliceerd waarin bepaalde methodes worden gehanteerd voor het bepalen van de auteursrechten. Het is echter belangrijk om te vermelden dat die methodes nergens in de wetgeving verankerd zijn en in sommige gevallen zelfs de nodige economische onderbouw missen. 

Wij zien ook dat het standpunt van de fiscus niet altijd uniform is en kan verschillen per controle.

Het bovenstaande toont aan dat het toekennen van auteursrechten met de nodige voorzichtigheid dient te gebeuren. Het is daarenboven de vraag hoe lang dit regime nog kan stand houden in de huidige economische context. 

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over de vergoeding voor auteursrechten? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»