Vergroening wagenpark: neem de juiste beslissingen om een hoge aftrek te behouden

Stijn Schalck   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Dat de Belgische regering met fiscale maatregelen het bedrijfswagenpark wil vergroenen is al even bekend. Minder bekend is dat de eerste stappen hiertoe al op 1 januari 2023 worden gezet. Ze passen in een beperktere aftrek van de autokosten die al was ingezet. Wij geven de tijdslijn mee zodat u goed voorbereid beslissingen rond uw bedrijfswagens kan nemen.

Vooral vanaf 1 juli 2023 schakelt de aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting een versnelling hoger. Vanaf die datum is de huidige formule om de aftrek te bepalen namelijk niet langer heilig. Die voorzag een lineaire aftrek op basis van het type brandstof en de CO2-uitstoot.

Voor wagens die aangekocht, geleased of gehuurd worden vanaf 1 juli 2023 verandert de aftrek, maar dit gebeurt pas vanaf 1 januari 2025. Vanaf dat moment bedraagt de aftrek nog maximum 75%, vanaf aanslagjaar 2027 zelfs maximum 50% en vanaf aanslagjaar 2028 geldt nog een maximumaftrek van slechts 25%.

Vanaf aanslagjaar 2029, zijn de kosten van brandstofwagens die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 werden aangeschaft of gehuurd, helemaal niet meer aftrekbaar.

Elektrische wagens blijven gedurende deze periode wel 100% aftrekbaar.

Wie de komende jaren nieuwe bedrijfswagens wil aanschaffen, houdt dus best rekening met de beperktere aftrek van brandstofwagens na enkele jaren.

Plug-inhybrides al sneller geviseerd

Voor plug-inhybrides is er zelfs een verminderde aftrek die al sneller ingaat. Wie een dergelijke wagen vanaf 1 januari 2023 aankoopt, least of huurt, kan de benzine- of dieselkosten – toepasselijk vanaf aanslagjaar 2024 – immers nog maar voor 50% aftrekken. Momenteel is dan nog 75%.

Ook voor elektrische wagens daalt de aftrekbaarheid (op termijn)

In 2026 gaat een laatste fase in. Vanaf dat moment zijn de kosten van nieuwe wagens immers enkel aftrekbaar indien ze CO2-vrij zijn. Ook voor die wagens daalt echter de aftrekbaarheid.

Voor auto’s die geen CO2 uitstoten en die aangekocht, geleased of gehuurd worden in 2026, blijven de kosten voor de hele levensduur volledig aftrekbaar. Voor CO2-vrije auto’s die vanaf 1 januari 2027 worden aangekocht, geleased of gehuurd, zal de aftrek stapsgewijs worden verminderd. Het aftrekpercentage bedraagt respectievelijk 95%, 90%, 82,5%, 75% en 67,5% (voor de volledige levensduur van de auto) wanneer de auto’s worden aangekocht, geleased of gehuurd in 2027, 2028, 2029, 2030 en vanaf 1 januari 2031.

Niet alleen vandaag, maar ook binnen een aantal jaar is het uitkiezen van het juiste moment voor de aanschaf van bedrijfswagens dus cruciaal.

Concreet kunnen we de aftrek van autokosten voor wagens aangekocht voor 01/01/2026 als volgt samenvatten:

Datum aankoop, leasing of huurAftrekpercentage hybride of fossiele brandstofAftreklimieten
Tot 01/07/2023Via gramformule: 120% – (0,5 x brandstofcoëfficiënt x gram CO2/km)  Voor volledige duurtijd (min 40%, max 100%)
Tussen 01/07/2023 en 31/12/2025Via gramformule: 120% – (0,5 x brandstofcoëfficiënt x gram CO2/km)Aanslagjaar 2026 : max 75% Aanslagjaar 2027: max 50% Aanslagjaar 2028 : max 25% Aanslagjaar 2029 : 0%
Vanaf 01/01/2026Niet aftrekbaar 
Overzichtstabel

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over de vergroening van het wagenpark? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»