Betalingsuitsel sociale bijdragen – de (fiscale) keerzijde van de medaille

Michiel De Puydt   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Michiel De Puydt

Michiel is Accountant bij BOFIDI te Gent.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Ten gevolge van de huidige corona-pandemie kunnen zelfstandigen een uitstel van betaling vragen voor hun sociale bijdragen. Dit zowel voor hun voorlopige kwartaalbijdragen 2020 als voor hun eventuele regularisatiebijdragen voor het bijdragejaar 2018.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgestelde betalingstermijnen.

Sociale bijdragenBetalingstermijn
Eerste kwartaal 202031/03/2021
Tweede kwartaal 202030/06/2021
Derde kwartaal 202030/09/2021
Vierde kwartaal 202015/12/2021

Het niet naleven van deze termijnen zorgt voor een verhoging wegens laattijdige betaling.

Het betalingsuitstel heeft echter wel een mogelijk fiscaal nadeel: sociale bijdragen en stortingen VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) zijn immers in principe fiscaal aftrekbaar in het inkomstenjaar waarin de betalingen werden uitgevoerd. Stelt u de betaling van de sociale bijdragen over 2020 uit tot 2021, zijn de sociale bijdragen slechts fiscaal aftrekbaar in inkomstenjaar 2021. Voor wat betreft de fiscale aftrekbaarheid van de stortingen VAPZ heeft de Federale overheid intussen gelukkig ingegrepen (Circulaire van 19 okt.2020), waardoor deze toch fiscaal aftrekbaar zijn, ook al heb je betalingsuitstel voor die sociale bijdragen 2020 gekregen. In 2021 echter zal deze regel wel opnieuw toegepast worden, dus dienen in 2021 daadwerkelijk alle sociale bijdragen, dus zowel uitgestelde bijdragen 2020 als de bijdragen van 2021 zelf, betaald te zijn.

Als uw financiële situatie het toelaat en u fiscaal de aftrek wenst te bekomen in het inkomstenjaar 2020, is het dan ook raadzaam de sociale bijdragen 2020 toch te betalen voor jaareinde. Tenzij de fiscale wetgever alsnog zou beslissen hier een mouw aan te passen…

Tot slot geven we nog graag mee dat het hierbij aangewezen is even te bekijken of de hoogte van de kwartaalbijdragen in 2020 wel in lijn ligt met het effectieve inkomen dit jaar; dit om te vermijden dat er nadien een forse teruggaaf volgt of bijstorting dient te gebeuren.

Vorige

«

Volgende

»