UBO register vereist bijkomende informatie: de informatieplichtigen hebben de tijd tot 30 april 2021 om de bijkomende informatie op te laden

Irene Tromp   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Irene Tromp

Irene is juridisch adviseur in het BOFIDI Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Per 31 december 2019 moesten alle informatieplichtige entiteiten het UBO-register ingevuld hebben. Vervolgens kwam de boodschap dat de gegevens per 30 april 2020 bevestigd waren en dat de UBO gegevens pas per 30 april 2021 bevestigd moesten worden – behoudens wijzigingen in de controlestructuur.

Door een KB van 23 september 2020 dat op 11 oktober in werking is getreden, zullen sommigen toch bijkomende informatie moeten toevoegen op het myminfin UBO platform.

Wat is er concreet gewijzigd op 11 oktober?

Toereikende, accurate en actuele informatie

Alle informatieplichtige entiteiten moeten sinds 11 oktober elk document verstrekken dat aantoont dat de informatie opgenomen in het register toereikend, accuraat en actueel is.

Concreet betekent dit dat een kopie van de identiteitskaart/paspoort van de UBO, de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap en het aandeelhoudersregister moeten worden geüpload. Mogelijk moeten zelfs aandeelhoudersovereenkomsten, overzichten van aandeelhoudersstructuren en andere documenten tot staving van de informatie worden geüpload.

Trusts, fiducieën en soortgelijke constructies

Trusts, fiducieën of soortgelijke constructies waarvan de informatie van de UBO al is opgenomen in een gelijkaardig register van een andere lidstaat, zouden voorlopig nog steeds enkel een uittreksel van deze informatie moeten uploaden.

Let op! Volgens het KB moeten trusts, fiducieën of soortgelijke constructies nu ook op de KBO ingeschreven worden. De reden hiervan is dat de registratie via het platform enkel kan gebeuren via het identificatienummer dat wordt toegekend na de inschrijving op de KBO.

Het is echter nog niet duidelijk of dit wel juridisch afgedwongen kan worden ten opzichte van buitenlandse entiteiten.

Andere wijzigingen zijn onder andere de toegang tot de historiek van het register, de invoering van een procedure voor het verzoek tot herziening van de vraag om informatie geheel of gedeeltelijk verborgen te houden en wijzigingen van de toegangsrechten tot het UBO register.

Vorige

«

Volgende

»