Opzeg berekenen

REKENTOOL

Bereken

EXTRA INFORMATIE

Opzegtermijn berekenen

Wens je de arbeidsovereenkomst te beëindigen en wil je weten hoeveel de opzegtermijn bedraagt? Maak dan gebruik van onze handige tool.
U hoeft enkel de startdatum van de arbeidsovereenkomst en de datum van ontslag in te putten.

Indien de arbeidsovereenkomst gestart is vóór 01.01.2014, dient u eveneens het statuut en het brutoloon (indien bediende) in te putten.

Wat is een opzegtermijn

Zowel de werkgever als de werknemer kan op elk moment beslissen een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur te beëindigen. De werkgever dient hiervoor steeds een aangetekend schrijven te verzenden aan de werknemer. De werknemer heeft eveneens de mogelijkheid zijn ontslag in te dienen door afgifte van de ontslagbrief waarop de werkgever ondertekent voor ontvangst.
De startdatum van de opzegperiode is afhankelijk van het ogenblik van verzending van het aangetekend schrijven. Bij een opzeg die uiterlijk woensdag verstuurd wordt via aangetekend schrijven, gaat de opzegperiode de maandag daaropvolgend in.

 

 

Duur opzegtermijn

Sinds de invoering van het eenheidsstatuut gelden vanaf 01.01.2014 voor alle arbeiders en bedienden dezelfde, vaste opzegtermijnen.
Een uitzondering voor enkele specifieke sectoren werd voorzien tot einde 2017, maar inmiddels gelden voor alle arbeiders en bedienden dezelfde opzegtermijnen.
Is de werknemer echter vóór 01.01.2014 indienst gekomen, is de opzegtermijn opgebouwd uit twee delen (de opzegtermijn bestaat uit de som van beide delen).
Het eerste deel is de berekening vóór 01.01.2014 en houdt wel nog rekening met het onderscheid tussen arbeiders en bedienden.
Het tweede deel berekent de opzegtermijn in weken voor de periode ná 01.01.2014.
Indien de arbeidsovereenkomst gestart is na 01.01.2014 zijn enkel deze laatste termijnen van toepassing.