Expertises & bemiddeling

BOFIDI Expertises kan aangesteld worden als deskundige in burgerlijke en handelszaken of door privé opdrachtgevers.  
Rechtbanken, hoven van beroep, bemiddelingscommissies, arbitragekamers, curatoren, maar ook privé-partijen verwikkeld in een conflict kunnen een beroep doen op ons.
Met een multidisciplinair team van gedreven en hoogopgeleide experten kan BOFIDI Expertises een gespecialiseerd team op maat samenstellen.
Er kan een beroep gedaan worden op onze inhouse criminologe – forensisch auditor, belastingconsulten, accountants, bedrijfsrevisoren en financieel deskundigen. 
Ons team is erop getraind om out of the box te denken en verschillende disciplines te combineren om het totaalplaatje exact te kunnen schetsen en optimaal advies te kunnen verlenen. 

Gerechtsdeskundige

Bij tegensprekelijke expertises kan BOFIDI Expertises worden gevraagd om op basis van de boekhouding een raming te maken van de geleden schade, de verschuldigde vergoeding, de te betalen prijs, het verkregen voordeel e.d. tussen partijen.  BOFIDI Expertises kan worden aangesteld door één of beide partijen, of door de Rechtbank of het Hof.
In tegensprekelijke dossiers wordt er steeds, voorafgaand aan ons onderzoek, getracht om een verzoening tussen de partijen te bewerkstelligen.

Technisch Raadgever

BOFIDI Expertises stelt haar ervaring en know-how op het gebied van de gerechtelijke expertise ook ten dienste van privé-opdrachtgevers.
In geval van economische geschillen, onduidelijkheden of vermoedens van onregelmatigheden, zoals fraude of non compliance, kan BOFIDI Expertises zowel onderzoeken als adviseren. 

Een greep uit het type van geschillen waarbij BOFIDI Expertises kan worden aangesteld

 • uitvoeren van waardebepalingen
 • analyse van boekhoudkundige stukken
 • berekenen schadevergoedingen
 • berekenen en evalueren van economische schade
 • optreden als technisch raadgever bij rechtszaken
 • alimentatie bij echtscheidingen
 • conflicten tussen aandeelhouders
 • waardering van aandelen
 • opvragen en analyseren van handelsinlichtingen en jaarrekeningen
 • vergoedingen bij verbrekingen concessies / agentuur
 • nazicht boekhoudkundige en financiële informatie
 • fraudeonderzoek (forensic auditing)
 • technische ondersteuning bij verdeling in echtscheidingen
 • verlenen van bijstand aan de curator bij een faillissement
 • analyse van bank en bankonderzoeken

Contact

BOFIDI Expertises staat onder leiding van Esty Maricou die officieel staat ingeschreven in het Nationaal Register voor gerechtsdeskundigen.
Zij is tevens Certified Accountant bij het ITAA en Certified Forensic Auditor.

Weet je graag meer over onze expertise afdeling of wil je een beroep doen op een deskundige, neem dan contact op met Esty Maricou of Jeroen Rans. Zij staan jou graag te woord. Klik hier

Esty Maricou
Esty.Maricou@bofidi.com
Tel. +32 2 486 55 26

Werner Van Hooghten

Frank Bloemen

Op zoek naar professionele bemiddeling als ondernemer?

We staan voor je klaar met erkende bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken, Esty Maricou.

Esty gidst je doeltreffend door het proces van duurzame en integrale conflictresolutie.
Naast onze uitgebreide expertise op juridisch en fiscaal gebied, bieden we dus ook de toegevoegde waarde van een vertrouwde bemiddelaar.
Esty staat klaar om je te begeleiden in een vertrouwelijke omgeving met als doel autonoom de beste oplossing te vinden voor jullie situatie.

Heb jij vragen hierover of wil je meer informatie?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Esty Maricou
Esty.Maricou@bofidi.com
Tel. +32 2 486 55 26