Het corona-ouderschapsverlof: wat houdt dit in?

Jill Engelen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Jill Engelen

Jill is het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Corona-ouderschapsverlof goedgekeurd

De combinatie van thuiswerken met het gezinsleven is niet evident. Ook zijn intussen meer bedrijven heropgestart terwijl de kinderen nog niet naar school kunnen en opvang bij de grootouders afgeraden wordt.
Om gezinnen te ondersteunen heeft de overheid het corona-ouderschapsverlof goedgekeurd.

Wat houdt dit precies in?

Wie heeft recht op het corona-ouderschapsverlof?

De anciënniteitsvereiste bedraagt slechts 1 maand. Dit is een stuk soepeler dan bij het gewone ouderschapsverlof, waarbij een werknemer minstens 12 maanden in dienst moet zijn bij een werkgever.

De werknemer moet ten minste één kind ten laste hebben dat de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt heeft. Er geldt en uitzondering voor kinderen met een handicap, hier geldt de maatregel tot 21 jaar.

Ook adoptieouders en pleegouders hebben recht op het corona-ouderschapsverlof.

Hoe lang geldt deze maatregel?

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni 2020.

Hoe kan het corona-ouderschapsverlof opgenomen worden?

De werknemer heeft de keuze tussen:

  • 1/5de onderbreking – indien hij een voltijdse arbeidsovereenkomst heeft;
  • 1/2de onderbreking – indien hij minimum 75 procent tewerkgesteld is.

Een volledige onderbreking is in deze regeling niet mogelijk. Wenst de werknemer zijn overeenkomst volledig te onderbreken dan dient hij de gewone regeling van ouderschapsverlof te kiezen.

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

Hoe dient het corona-ouderschapsverlof aangevraagd te worden?

De werknemer dient de werkgever minimum 3 dagen op voorhand op de hoogte te brengen. De werkgever dient zijn akkoord te geven. De termijn van 3 dagen kan in onderling akkoord verkort worden.

Indien er momenteel een aanvraag ouderschapsverlof loopt, zijn er 2 mogelijkheden:

  • Het lopend ouderschapsverlof kan omgezet worden in corona-ouderschapsverlof;
  • Het lopend ouderschapsverlof kan tijdelijk geschorst worden en corona-ouderschapsverlof in de plaats aangevraagd worden.

Ook hiermee dient de werkgever akkoord te gaan.

De opname van het corona-ouderschapsverlof heeft geen impact op het saldo van het gewone ouderschapsverlof. Het komt dus bovenop de bestaande mogelijkheden.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De huidige bedragen die u zou ontvangen bij het gewone ouderschapsverlof worden verhoogd met 25 procent. Het is bijgevolg financieel interessant om het lopend ouderschapsverlof om te zetten naar corona-ouderschapsverlof.

Voor meer informatie omtrent dit corona-ouderschapsverlof kan u steeds terecht bij B-HRMS via B-HRMS@bofidi.com.

Vorige

«

Volgende

»