Indiening Master File

Matthias Verbueken   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Matthias Verbueken

Matthias maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Sinds de invoering van de programmawet van 1 juli 2016 heeft België overeenkomstig de OESO-richtlijnen de transfer pricing documentatie ingevoerd. Door het verplicht jaarlijks opleveren van een aantal rapporten (cf. lokaal dossier, groepsdossier en landenrapport) kunnen multinationals niet langer ontsnappen aan een doordacht en gedetailleerd verrekenprijsbeleid.

Zoals aangehaald betreft een van die dossiers/formulieren het groepsdossier of  ‘Master File’. Dergelijke verplichting geldt voor elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep die – voor het boekjaar dat onmiddellijk voorafgaat aan het laatste afgesloten boekjaar – één van volgende criteria overschrijdt, zoals blijkt uit haar statutaire jaarrekening:

  • een totaal van 50 miljoen euro aan bedrijfs- en financiële opbrengsten met uitsluiting van de niet-recurrente opbrengsten;
  • een balanstotaal van 1 miljard euro; en
  • het jaargemiddelde van het personeelsbestand van 100 voltijdse equivalenten

Tijdig indienen

Het groepsdossier moet via het formulier “275 MF” binnen een termijn van 12 maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de groep ingediend worden. Voor boekjaren die afsluiten per 31 december 2021 betekent dit bijgevolg dat de indieningsdeadline wordt vastgesteld op uiterlijk 31 december 2022.

In dit kader verdient het opmerking dat de Belgische fiscus recent voor het eerst is overgegaan tot het verzenden van boetemeldingen voor het te laat of niet indienen van de TP documentatie,  voor inbreuken gepleegd vanaf boekjaar 2019.

Voor de eerste overtreding zonder het oogmerk van belastingontduiking wordt momenteel nog voorzien in een kwijtschelding van de boete. Echter, vanaf de tweede overtreding variëren de boetes voor het niet naleven van de TP documentatievereisten van EUR 1.250 tot maar liefst EUR 25.000.

Gelieve tot slot voor de volledigheid op te merken dat de Belgische fiscus in dit kader bedrijven een maand de tijd geeft om te verklaren waarom de TP documentatie niet of te laat is ingediend.

Conclusie

Rekening houdend met de verhoogde focus van de fiscus om effectieve sancties inzake TP documentatie op te leggen naar de toekomst toe (daar waar dit in het verleden niet werd toegepast), raden wij dan ook ten zeerste aan ervoor te zorgen dat steeds tijdig voldaan is aan alle relevante voorbereidings- en indieningsvereisten met betrekking tot TP documentatie. Dit is immers zeer relevant met betrekking tot de komende groepsdossiers (Master File) dewelke uiterlijk op 31 december 2022 moeten worden ingediend voor bedrijven met boekjaren die afsluiten per 31 december 2021.

Onze Bofidi experten staan klaar om u de nodige informatie te geven. Aarzel niet om ons te contacteren.


Vorige

«

Volgende

»