Regularisatie studiejaren – gunstregime stopt deze maand

Ward Devliegher   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Ward Devliegher

Ward is gespecialiseerd in waarderingen, adviseur subsidies en legt zich toe op pensioen optimalisaties.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Pensioenloopbaan – pensioenbedrag

Studiejaren leveren normaal geen pensioen op. Door een regularisatiebijdrage te betalen kan dat dus wel. Voor aanvragen die ten laatste deze maand gebeuren (uiterlijk 30 november 2020), kan dat bovendien tegen erg gunstige voorwaarden.

Het is belangrijk om in dit kader een onderscheid te maken tussen (1) uw pensioenloopbaan en (2) uw pensioenbedrag. Uw pensioenloopbaan is de som van de gewerkte en gelijkgestelde dagen welke meetellen voor bijvoorbeeld de bepaling wanneer u ten vroegste met pensioen kan. Het pensioenbedrag wordt los hiervan berekend, al zal een langere pensioenloopbaan uiteraard wel meer pensioen opleveren.

Het regulariseren van studiejaren heeft geen impact op uw pensioenloopbaan! U kan er dus niet vroeger door op pensioen gaan. Wel zal het pensioenbedrag erdoor verhogen.

Studiejaren regulariseren – zinvol?

Vraag is dan of het betalen van zo een regularisatiebijdrage een zinvolle “investering” is. Het blijft uiteraard ook een erg gevoelsmatige en individuele keuze, maar er zijn een aantal criteria die wij hanteren bij de beoordeling ervan:

  1. Het bedrag van de regularisatiebijdrage tegenover wat het aan pensioen oplevert (bruto)
  2. Wat zijn de netto bedragen (netto kost tegenover netto opbrengst)
  3. De tijdsfactor
  4. En ten slotte mogelijk specifieke gevallen die geen voordeel opleveren

In veel gevallen zal het u een financieel voordeel opleveren door gebruik te maken van de tijdelijke gunstmaatregel. U betaalt dan een vast (bruto) bedrag van 1.561 EUR voor één geregulariseerd studiejaar en dit brengt u (in principe) minstens 277 EUR extra pensioen per jaar op (pensioen als alleenstaande), of 347 EUR gezinspensioen. Geldt wel enkel voor studiejaren na 1 januari van het jaar waarin u 20 bent geworden.

De bijdrage die u betaalt is fiscaal aftrekbaar. Een zelfstandige die in de hoogste belastingschijf getaxeerd wordt, geniet dan al gauw een voordeel van meer dan 60% door vermindering van de sociale bijdragen én de belastingen. De netto kost komt dan in de buurt van 600 EUR voor één geregulariseerd studiejaar.

Aan de andere kant zijn er heel wat zelfstandigen met een laag pensioen. Neem bijvoorbeeld een pensioen van 14.000 EUR per jaar. De bruto verhoging van het pensioen zal dan niet belast worden, voor zover er geen andere belastbare inkomsten zijn. Een bijdrage van ongeveer 600 EUR vandaag zal  jaarlijks 277 EUR extra pensioen opleveren. Niet dat men daar rijk van zal worden, maar qua financieel rendement is dat toch mooi meegenomen.

Er zijn uiteraard ook heel wat andere gevallen, en het omgekeerde kan zich desgevallend ook voordoen, waarbij men nu weinig of geen voordeel geniet en bij de latere uitkering wel zwaarder wordt getaxeerd op de pensioenverhoging. In plaats van een terugverdientijd van amper iets meer dan 2 jaar, zou dat dan kunnen oplopen tot meer dan 10 jaar. Het is dus belangrijk om bij de beoordeling hiervan uw persoonlijke situatie ook even mee onder de loep te nemen.

Al bij al kunnen we besluiten dat u bij de vraag of een regularisatie zinvol is, best even stilstaat bij uw persoonlijke situatie, ook al zal het in veel gevallen inderdaad financieel bekeken zinvol zijn. Dat geldt in het bijzonder voor aanvragen die ten laatste deze maand gebeuren. Voor latere aanvragen zal de regularisatiebijdrage aanzienlijk hoger zijn en daardoor financieel ook (veel) minder interessant.

We kunnen u uiteraard helpen bij de beoordeling van uw persoonlijke situatie.

Vorige

«

Volgende

»