Tax Shelter als valabel alternatief voor het gebrek aan voorafbetalingen?

Matthias Verbueken   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Matthias Verbueken

Matthias maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Wat is het risico van onvoldoende voorafbetalingen?

Het is alom bekend dat een onderneming door het verrichten van tijdige en voldoende voorafbetalingen tijdens het betrokken boekjaar een belastingvermeerdering kan vermijden. Voor 2019 bedraagt het tarief van de vermeerdering 6,75%. De vermeerdering wordt immers gereduceerd met het totale bedrage van de voordelen verbonden aan de gedane voorafbetalingen. De voorafbetalingen dienen binnen de vastgestelde termijnen te worden uitgevoerd dewelke per boekjaar bestaan uit vier kwartalen.

In het geval men echter nagelaten heeft om (voldoende) voorafbetalingen te verrichten, kan men teruggrijpen naar de tax shelter als valabel alternatief.

Wat is het tax shelter regime?

Het systeem van de tax shelter laat Belgische of buitenlandse vennootschappen gevestigd in België toe om – onder specifieke voorwaarden – te genieten van een belastingvrijstelling in het geval zij een welbepaald bedrag investeren in de Europese audiovisuele sector of in podiumkunsten.

Concreet bestond de tax shelter in het verleden uit een belastingvrijstelling ten belope van 310% van de werkelijk gestorte sommen (rekening houdend met de toepasselijke limieten) en extra opbrengst op de gestorte sommen. Ten gevolge van de belastinghervorming is de aanslagvoet voor de vennootschappen echter gedaald naar 29,58% (en zal verder dalen naar 25% vanaf 2020) waardoor het percentage van de vrijstelling mee is aangepast om een gelijkaardig fiscaal rendement te kunnen blijven genereren. Anno 2019 bedraagt de belastingvrijstelling aldus 356% van het geïnvesteerde bedrag. Gelet op de verdere verlaging van de vennootschapsbelasting zal het percentage ook volgend jaar verder aangepast en aldus verhoogd worden.

De concrete werkwijze van de tax shelter bestaat er specifiek in dat de respectievelijke vennootschap een som geld dient te storten naar een erkend tussenpersoon in het kader van een raamovereenkomst. In ruil voor deze ‘investering’ bekomt de vennootschap aldus een belastingvoordeel van 356% van de gestorte som waardoor de belastingdruk van de vennootschap aanzienlijk kan verlaagd worden. Merk voor de volledigheid wel op dat het investeringsbedrag beperkt dient te worden. Zo mag de vrijstelling slechts de helft uitmaken (maximum 50%) van de winst vóór aanleg van de tax shelter met een maximum van EUR 850.000 (EUR 1.000.000 vanaf 2020). Het mogelijke overschot van de vrijstelling kan wel achtereenvolgens overgedragen worden naar een volgend boekjaar.

Voor de volledigheid volgt hieronder een eenvoudig rekenvoorbeeld.

dcdcd

In EURGeen Tax ShelterMet Tax Shelter
Belastbare basis1.000.0001.000.000
Tax Shelter investering100.000
Vrijstelling aan 356 %356.000
Nieuwe belastbare basis644.000
Belastingen aan tarief van 29,58 %295.800190.495
Belastingsbesparing 105,30 %105.305

Conclusie

Ondanks dat het systeem van de tax shelter reeds vele jaren in onze fiscale wetgeving opgenomen is, merken wij in de praktijk dat dit vaak over het hoofd wordt gezien als een valabel alternatief voor ontoereikende voorafbetalingen. Zoals hierboven aangehaald dienen er wel een aantal specifieke voorwaarden en formaliteiten vervuld te worden, maar eens vervuld kan door het tax shelter regime de belastbare basis gedrukt worden en aldus een verhoging wegens onvoldoende voorafbetalingen nog weggewerkt of vermeden worden.

Moest u bijkomende vragen hebben over deze regeling, aarzel zeker niet om ons te contacteren.

Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen heeft.

Vorige

«

Volgende

»