Groene mobiliteit: wat wijzigt voor jouw bedrijfswagen?

Isabelle Bouquiaux   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In juni van dit jaar heeft de federale regering een akkoord bereikt over een wetsontwerp rond de vergroening van bedrijfswagens. De tekst is nog niet definitief. Maar omdat de fiscale impact op jouw wagenpark best groot is en omschakelen naar een groene vloot tijd vergt, geven we je nu al de krachtlijnen mee.

Aftrekbeperking van wagenkosten in de personen- en vennootschapsbelasting

Vanaf 2026 zal enkel de aankoop van een elektrische wagen of een wagen op waterstof nog fiscaal aftrekbaar zijn met een aantal overgangsregels voor het bestaande wagenpark.

De wijzigingen gelden zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting. Er komen drie regels van aftrek die bepaald worden door de aankoopdatum van de wagen.

1. Wagens gekocht vóór 1 juli 2023

Voor wagens die aangekocht zijn vóór 1 juli 2023 blijven de bestaande regels van kracht onbeperkt in de tijd. Dit betekent dus een fiscale aftrek tussen 40% en 100% afhankelijk van de CO2 uitstoot. Belangrijk om te weten is dat er toch een sluipende verlaging van de aftrek wordt ingebouwd om omdat de bestaande formule elk jaar herrekend wordt op basis van de gemiddelde CO2-uitstoot van het totale Belgische wagenpark.

In de personenbelasting is er een uitzondering. Wagens die aangekocht werden vóór 1 januari 2018 blijven steeds minimum 75% aftrekbaar.

2. Wagens gekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

De formule op basis CO2-uitstoot blijft verder van kracht maar met enkele aanpassingen. Ten eerste verdwijnt de minimumaftrek van 40% en ten tweede daalt de maximumaftrek jaar na jaar: in 2025 is dat 75%, in 2026 wordt dat 50%, in 2027 nog 25% en ten slotte in 2028 0%.

3. Wagens gekocht vanaf 1 januari 2026

Enkel elektrische wagens en wagens op waterstof zijn nog fiscaal aftrekbaar maar deze aftrekbaarheid wordt ook per jaar van aankoop afgebouwd: 2026 – 100%, 2027 – 95%, 2028 – 90%, 2029 – 82,5%, 2030 – 75%, 2031 – 67,5% en blijft voor de volledige gebruiksduur van het voertuig.

Stimulans voor installatie van publiek toegankelijke laadstations

Bedrijven krijgen een verhoogde kostenaftrek van 200% van 1 september 2021 tot 31 december 2022 en van 150% van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024 van de uitgave.

Voor de aankoop van een emissievrije vrachtwagen, een tankinstallatie voor waterstof of een elektrisch laadstation komt er een verhoogde investeringsaftrek. Deze daalt van 35% in 2023 tot 13,50% in 2027.

Particulieren krijgen een belastingvermindering als ze een laadstation op groene stroom bij hen thuis installeren dat bovendien laadtijd en vermogen kan sturen. Tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 daalt deze vermindering van 45% tot 15%.

Geen wijziging voordeel van alle aard voor privé gebruik

In hoofde van de gebruiker, werknemer of bedrijfsleider, zou er niets veranderen. Het voordeel alle aard bepaalt hoeveel personenbelasting de gebruiker moet betalen voor het privé-gebruik van zijn wagen. De belangrijkste parameter hiervoor is de CO2-uitstoot. Hiervoor bestaan twee maatstaven: de oorspronkelijke NEDC-norm en de nieuwe WLTP-norm. De WLTP-norm is in de regel strenger, met een kleine uitzondering voor sommige hybride wagens). De toepassing ervan zou dus tot een hoger persoonlijk belastbaar voordeel leiden. In tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling mag men verder berekenen op basis van de NEDC CO2-waarde.

Verhoging van de solidariteitsbijdrage RSZ ten laste van werkgevers

Voor elke bedrijfswagen waarmee een werknemer rijdt, is de onderneming aan de RSZ een solidariteitsbijdrage verschuldigd die ook afhangt van de CO2-uitstoot. De minimum maandelijkse bijdrage voor 2021 bedraagt 27,54€. Deze bijdrage wordt sterk verhoogd voor niet-emissievrije wagens (tot x5,50 vanaf 2027). Wagens in dienst vóór 1 juli 2023 ontsnappen echter aan deze verhoging.

Btw-regeling ongewijzigd

Op vlak van btw blijft alles voorlopig bij het oude: aftrek van btw op uitgaven voor personenwagen variëren tussen 35% en 50%. Dit geldt enkel voor een volledig btw-plichtige onderneming uiteraard.

Mobiliteitsbudget toegankelijker vanaf 1 september 2021

De bedoeling van het mobiliteitsbudget voor werknemers is om het budget van de bedrijfswagen waarvoor zij in aanmerking komen te besteden aan andere rubrieken zoals een fiets, step, abonnement openbaar vervoer voor het gezin, autodelen maar ook de huur of hypothecaire lening van een woning binnen een straal van 10 kilometer van de werkplaats. Het is nog afwachten of de aanpassingen van deze maatregel succes gaan opleveren.

Vraag advies aan de experten van Bofidi

Heb je vragen over de fiscale aftrekbaarheid van jouw wagenpark? Contacteer ons dan.
Onze adviseurs staan klaar om jou te ondersteunen bij alles wat te maken heeft met fiscale aftrekbaarheid.

Hoofdauteur: Isabelle Bouquiaux
Co-auteur: Pieter Tielemans

Vorige

«

Volgende

»