Het begrotingsakkoord: wat betekent het voor jou als ondernemer?

Ytse Vergote   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De federale regering bereikte in oktober een akkoord over de begroting voor 2023 en 2024. De energiecrisis sloeg een nieuw gat in de begroting en de noden van de particulier en ondernemer worden alsmaar groter. Maar wat heeft de regering nu beslist en welke impact heeft dit voor jou als ondernemer?

Energiecrisis

De btw op gas en elektriciteit blijft 6 procent. Deze definitieve btw-verlaging wordt gecompenseerd met een accijnssysteem dat de prijsschommelingen beter moet opvangen. Ook wordt de tegemoetkoming op de energiefactuur voor gezinnen verlengd tot eind maart.

Er komt een overwinstbelasting voor de energiesector en een solidariteitsbijdrage voor de oliesector. De inkomsten uit beide maatregelen moeten dienen om de competitiviteit van de bedrijven te ondersteunen. Dit gebeurt onder meer door een vrijstelling op de patronale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2023 en een mogelijkheid tot uitstel voor de bijdragen voor de laatste twee kwartalen van 2023.

Besparingen en belastingen

De notionele interestaftrek die al flink afgeslankt werd, wordt afgeschaft vanaf het boekjaar dat start na 30 december 2022. De overgedragen notionele intrestaftrek uit voorgaande jaren kan wel nog worden benut. De vennootschapsbijdrage zal, voor het eerst sinds 2003, opnieuw worden geïndexeerd.

Na de afschaffing van de woonbonus op het Vlaams niveau, zal nu ook het fiscaal voordeel voor de tweede woning verdwijnen. Voor leningen aangegaan na 2024 zal de korf langetermijnsparen niet meer kunnen gevuld worden met kapitaalaflossingen of premies van schuldsaldoverzekeringen.

Het fiscaal stelsel van auteursrechten zal worden hervormd zodat het stelsel opnieuw aansluit bij de oorspronkelijke doelstellingen. Ondertussen is duidelijk geworden dat Minister Van Peteghem stevig het mes wil zetten in het fiscaal gunstig systeem. Zo blijkt uit zijn voorontwerp dat enkel de kunstenaars, auteurs, journalisten en spelontwikkelaars buiten schot zouden blijven.

In afwachting van de Europese minimumbelasting voor grote bedrijven (streefdoel 2024), zal de Belgische regering een eenmalige minimumbelasting invoeren. Het percentage van de korf voor de minimale belastbare basis in de vennootschapsbelasting wordt opgetrokken van 30% naar 60% tot de invoering van de Europese minimumbelasting. Concreet betekent dit dat in 2023 slechts 40% van de winst boven de 1 miljoen euro kan worden geneutraliseerd door fiscale aftrekken, zoals vorige fiscale verliezen.

Verder werd beslist dat studenten meer fiscaal gunstige uren mogen werken. De regering wil een taxshift realiseren waarbij de consumptie van ongezonde producten wordt ontmoedigd. En eind dit jaar komt er een bredere fiscale hervorming om de lasten op arbeid te verminderen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over bijvoorbeeld het begrotingsakkoord? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»