Tax Shelter: een opportuniteit?

Philippe Glorieux   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In deze BofiFlash gaan we graag dieper in op het regime van Tax Shelter voor investeringen in audiovisuele werken, podiumkunsten en videogames. We beantwoorden enkele belangrijke vragen voor u.

Wat is Tax Shelter?

Een Tax Shelter is een fiscaal gunstregime voor Belgische vennootschappen waarbij de onderneming kan investeren in werken die bestemd zijn voor bioscoop, televisie of gaming en dit in ruil voor een fiscaal voordeel.

Bij het opzetten van een Tax Shelter zijn er in principe drie betrokken partijen. De investeerder, de productievennootschap en een tussenpersoon. De investeerder is een winstgevende onderneming die enerzijds belastingvoordeel wil bekomen en anderzijds een bijkomend rendement kan realiseren. De productievennootschap is een door de minister erkende ontwikkelaar van audiovisuele werken. De tussenpersoon is ook door de minister erkend en zorgt voor het opzetten van de Tax Shelter.
De overheid wil hiermee een win-win-win situatie opzetten voor de drie partijen.

Waarom Tax Shelter?

De meeste ondernemers maken gebruik van de Tax Shelter om verhogingen van de vennootschapsbelasting te vermijden wegens onvoldoende voorafbetalingen. Maar Tax Shelter kan ook zeer mooie rendementen opleveren met een zeer laag risico. Daarom raden we je aan om Tax Shelter niet enkel in te zetten om verhogingen wegens onvoldoende voorafbetalingen te gebruiken, maar ook als middel om bijkomende rendementen en toegevoegde waarde voor ondernemers te creëren.

Hoeveel bedragen deze rendementen?

Deze rendementen zijn tweeledig. Enerzijds bekomt de onderneming een fiscaal rendement en anderzijds geniet de vennootschap van een financiële premie.

De vennootschap geniet van een fiscale vrijstelling van 421% op het geïnvesteerde bedrag. Op basis van een taxatie aan 25% vennootschapsbelasting zien we in de tabel dat dit overeenkomt met een fiscaal nettorendement van 5,25%.

Naast het fiscaal rendement ontvangt de investeerder ook een vergoeding op zijn investering van de gemiddelde EURIBOR-rentevoet 12 maanden, vermeerderd met 4,5%. De financiële premie die het productiehuis uitbetaalt, verhoogt op deze manier rechtstreeks het rendement van de Tax Shelter. Deze netto vergoeding bedraagt in het voorbeeld een extra netto rendement van 5,20%.

Zonder Tax ShelterMet Tax Shelter% bruto% netto
Belastbare basis€ 1.150.000€ 1.150.000
Tax Shelter-investering€ 100.000
Tax Shelter-vrijstelling 421%€ 421.000
Nieuwe belastbare basis€ 729.000
Verschuldigde belastingen 25%€ 287.500€ 182.250
Belastingbesparing 105,25%€ 105.250
     
Opbrengst op 18 maanden (maximale termijn)
Fiscaal voordeel€ 5.2505,25%5,25%
Bijkomende vergoeding€ 6.9306,93%5,20%
Totaal€ 12.18012,18%10,45%

Dit zorgt voor een globaal rendement van 10,45%.  

Hoe verloopt het proces?

Om te beginnen maken de investeerder en de producent een raamovereenkomst op. De producent heeft 30 dagen tijd om de raamovereenkomst aan te melden bij de federale overheidsdienst financiën.  
De raamovereenkomst is een contract waarbij de investeerder zich onherroepelijk verbindt om een som van de productie uitgaven te financieren. De producent verbindt zich ertoe om de uitgaven zodanig aan te wenden zodat hij een Tax Shelter attest kan bekomen. Enkel met dit attest kan de investeerder een fiscale vrijstelling krijgen. 

Daarna stort de investeerder het geld op de rekening van het productiehuis en ontvangt hij hiervoor een voorlopige fiscale vrijstelling.

Van zodra de productie voltooid is, kan de producent een attest aanvragen bij de regering ter bevestiging van de voltooing van de productie. De regering bekijkt of de gedane kosten aan alle voorwaarden voldoen.

De ondernemer ontvangt met alle benodigde attesten, erkenningen en begrotingen tenslotte het definitieve Tax Shelter attest. Hiermee kan hij zijn definitieve vrijstelling aanwenden.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder Bij elke stap in het proces om een Tax Shelter te bekomen, horen vele verplichtingen. Daarom is het belangrijk om de juiste begeleiding te krijgen. Wacht niet tot het jaareinde om de investering in Tax shelter op te zetten. Onze Bofidi experten staan klaar om je de nodige informatie te geven. Aarzel niet om ons te contacteren.

Vorige

«

Volgende

»