BTW nieuwigheden

Gladys Cristiaensen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Er zijn enkele nieuwigheden op het vlak van btw. Wij sommen graag de belangrijkste op.

Enkel nog digitale communicatie met de btw-administratie

Voortaan moet je de belastingplichtige wijzigingen van de documenten 604A, 604B of 604C meedelen aan de btw-adminstratie via een beveiligd elektronisch platform. En dus niet meer via e-mail of per post. Belastingplichtigen die zich niet kunnen identificeren op het beveiligd platform, bijvoorbeeld buitenlandse belastingplichtigen die enkel over een Belgisch btw-nummer beschikken, mogen nog op een andere manier communiceren met de btw-administratie.

Toepassing van het werkelijk gebruik

Gemengde belastingplichtigen die hun recht op aftrek bepalen aan de hand van het werkelijk gebruik, en dus niet aan de hand van het algemeen verhoudingsgetal, moeten vanaf 1 januari 2023 de toepassing van het werkelijk gebruik via elektronische weg communiceren via het e-formulier 604A of 604B. Bij toepassing van het werkelijk gebruik, moet je dit blijven toepassen tot 31 december van het derde jaar dat volgt op de datum van die kennisgeving.

Indien je dus het werkelijk gebruik wenst toe te passen, dan moet je dit via elektronische weg communiceren voor het einde van het eerste aangiftetijdvak (maand of kwartaal). De gemengde belastingplichtigen die op 31 december 2022 hun recht op btw-aftrek al uitoefenen op basis van het werkelijk gebruik, moeten die elektronische kennisgeving doen vóór 1 juli 2023.

De belastingplichtigen die het werkelijk gebruik toepassen moeten bovendien bij hun btw-aangifte waarin ze de herziening opnemen (maandaangevers in de btw-aangifte van januari, februari of maart en kwartaalaangevers in de btw-aangifte van het eerste kwartaal) de volgende gegevens meedelen aan de btw-administratie:

  • het definitief verhoudingsgetal van afgelopen kalenderjaar;
  • het percentage van: de btw op kosten die volledig recht op aftrek hebben verleend, de btw op kosten die geen recht op aftrek hebben verleend en de btw op kosten die gemengd werden gebruikt;
  • het bijzondere verhoudingsgetal dat werd gebruikt voor de gemengde kosten.

Verlegging van heffing inzake werk in onroerende staat

Vanaf 1 januari 2023 kan men de verlegging van heffing voor werk in onroerende staat ook toepassen indien de buitenlandse afnemer geregistreerd is voor btw-doeleinden via een directe registratie. Tot eind dit jaar kan enkel de verlegging van heffing voor werk in onroerende staat enkel worden toegepast indien de buitenlandse afnemer een Belgisch btw-nummer heeft via een aansprakelijk vertegenwoordiger (artikel 20 K.B. nr. 1).

Vanaf 1 januari 2023 moet in dit kader de dienstverrichter die werk in onroerende staat verricht de volgende vermelding aanbrengen op zijn verkoopfactuur

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten”.

Het doel van deze verwijzing is om de afnemer die geen periodieke btw-aangiften indient en die zijn aannemer niet in kennis heeft gesteld van zijn hoedanigheid, te informeren over de gevolgen van zijn persoonlijke aansprakelijkheid voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en boetes.

Btw in het Digitale Tijdperk

Na een kleine vertraging verwachten we op 7 december 2022 een drietal btw-richtlijnvoorstellen van de Europese Commissie over btw in het Digitale Tijdperk: digitale rapportageverplichtingen en e-facturering voor btw-doeleinden, uitbreiding van de ‘one-stop-shopregelingen’ en btw-behandeling van de platformeconomie.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Van zodra er meer informatie beschikbaar is over dit thema informeren onze Bofidi-experten je meteen. Zij staan ook klaar om je de nodige informatie te geven. Aarzel niet om ons te contacteren.

Vorige

«

Volgende

»