Het einde van het btw-attest

Larissa Cobbaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Larissa Cobbaert

Larissa maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Aan het begin van het jaar komt er een nieuwe vereenvoudiging: de afschaffing van de btw-attesten. We lichten dit onderwerp graag toe voor jou.

Afschaffing van de btw-attesten

We schetsen eerst kort de situatie. De btw-wetgeving voorziet in verschillende situaties in de toepassing van een verlaagd btw-tarief voor het uitvoeren van werk in onroerende staat:

  • werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen ouder dan 10 of 15 jaar;
  • werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen bestemd voor de huisvesting van gehandicapten;
  • werk in onroerende staat verricht aan woningcomplexen bestemd om te worden gebruikt voor huisvesting van gehandicapten;

De toepassing van het verlaagd btw-tarief is daarbij telkens verbonden aan een aantal specifieke voorwaarden, zoals de bestemming of het gebruik van het onroerend goed (bijvoorbeeld privé-gebruik).

Voor de uitvoerende aannemer is het echter niet altijd mogelijk om na te gaan of er wel degelijk aan die voorwaarden zal worden voldaan. Daarom voorzag de btw-wetgeving voorheen in omkering van de bewijslast door de uitreiking van een ‘btw-attest’. Dit betekent dat de klant aan de aannemer een attest overhandigde met bevestiging dat hij aan alle voorwaarden van het verlaagd tarief voldeed en de aannemer werd daardoor ontslagen van zijn aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van het btw-tarief.

In de praktijk bleek echter die attesteringsverplichting een zware administratieve. Bovendien werden de btw-attesten nooit gestandaardiseerd. Daarom heeft de wetgever beslist om de attesteringsverplichting met ingang van 1 januari 2022 af te schaffen en te vervangen door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf.

Nieuwe factuurvereiste

Het afzonderlijk attest wordt afgeschaft en je zal voortaan een nieuwe verklaring moeten opnemen op je factuur. De bewoordingen van die verklaring zijn specifiek vastgelegd voor elk van de verlaagde tarieven, maar volgen wel eenzelfde redenering.

De opdrachtgever zal geacht worden de toepassingsvoorwaarden van het verlaagd tarief te bevestigen, tenzij hij de factuur binnen een termijn van één maand betwist. Bijgevolg zal de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de eventuele navordering van de btw, indien hij nalaat de factuur te betwisten.

Laten we een voorbeeld geven. We verwijzen naar de verklaring voor werk in onroerende staat aan privéwoningen. Volgens de nieuwe wetgeving luidt deze verklaring als volgt:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Overgangsperiode

De nieuwe maatregel treedt in voege vanaf 1 januari 2022 maar er is een overgangsperiode. Tot 30 juni 2022 mogen belastingplichtigen nog gebruik maken van de oude btw-attesten om hun interne werkprocedures aan te passen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over de afschaffing van het btw-attest? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»