Aanpassing btw-regels voor de aanschaf van gemeubelde logies

Kristof Van Hecke   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Zoals elk jaar worden op de laatste dag van het jaar een aantal wetswijzigingen gepubliceerd in ons Belgisch Staatsblad. En dat gebeurde ook afgelopen december. Wij zetten in deze BofiFlash btw-vrijstelling voor het verschaffen van gemeubelde logies in de kijker.

De verhuur van vastgoed is in principe vrijgesteld van btw (op grond van artikel 44, § 3, 2° van het BTW-Wetboek). De wetgever voorziet echter in een aantal uitzonderingen op deze vrijstellingen, namelijk het aanbieden van gemeubelde logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar aan betalende gasten onderdak wordt verschaft. Deze diensten zijn dus onderworpen aan btw maar kunnen in principe een verminderd btw-tarief van 6% genieten.

Naast dit kwalitatief criterium wordt nu een ook een kwantitatief criterium ingevoerd. De wijziging van artikel 44, § 3, 2°, a), derde streepje, van het Btw-Wetboek beperkt in aanzienlijke mate de uitzondering op btw-vrijstelling voor gemeubelde logies.

Het is geen geheim dat de wetgever hiermee paal en perk wil stellen aan de discussies van de laatste jaren over de kwalificatie van sommige onroerende verhuren met betrekking tot gemeubelde logies. Meer specifiek om de loutere terbeschikkingstelling van vakantiehuizen en studentenkamers buiten de btw-toepassing te houden, en zo te vermijden dat de btw op de inkomende leveringen van goederen en diensten, en in het bijzonder de kosten met betrekking tot de bouw van de vastgoedcomplexen in aftrek te kunnen brengen.

De nieuwe regeling houdt in dat alles wat verhuurd wordt voor een periode van 3 maanden of meer in aanmerking blijft komen voor de btw-vrijstelling.

Wordt het gemeubeld pand verhuurd voor een periode van minder dan 3 maanden, dan moet er voortaan een onderscheid gemaakt worden:

  • voor erkende hotels en motels, waarbij de prestatie steeds onderworpen is aan 6% btw;
  • voor “inrichtingen die een gelijkaardige functie hebben” – vb. Vakantiehuizen. Hier geldt slechts 6% btw als minstens een van de volgende diensten voorzien wordt: instaan voor het fysiek onthaal van de gasten, de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logie wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week, en het dagelijks verschaffen van ontbijt.

Het spreekt voor zich dat de termijn van 3 maanden niet kan worden omzeild door ad-hoc overeenkomsten te sluiten met een abnormaal korte duur, die tussen dezelfde partijen worden hernieuwd louter om op die manier belasting te kunnen heffen. 

Wordt eenzelfde goed toch terbeschikking gesteld via opeenvolgende contracten van korte duur (van minder dan drie maanden) tussen dezelfde partijen, dan wordt er rekening gehouden met de totale aangesloten duur van de terbeschikkingstelling van het goed krachtens alle overeenkomsten samen.

De wetswijziging raakt niet aan het verlaagd tarief van 6%.

Let wel, ook zij die een ruling in het verleden hebben afgesloten kunnen zich hier niet verder op beroepen. Een ruling verliest immers zijn geldigheid.

Deze maatregel treedt in werking op 1 juli 2022.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over de aanpassing van deze btw-regels? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»