Is een vermogensscan voor jou nuttig?

Ann Westen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Ann Westen

Ann maakt deel uit van het team Tax & Legal en is gespecialiseerd in, onder andere, vermogensplanning en successieplanning.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Als ondernemer ben je ermee vertrouwd dat jouw accountant jaarlijks de balans opmaakt van jouw vennootschap. Welke activa bezit het bedrijf en hoeveel schulden staan daar tegenover? Wat zijn de inkomsten van de vennootschap? Maar wist je dat het ook nuttig kan zijn om privé de balans eens op te maken? Op die manier kan je in kaart brengen hoeveel vermogen je ondertussen reeds hebt opgebouwd en wat de opdeling roerend versus onroerend vermogen is. Tevens kan ook de opsplitsing van het vermogen tussen jezelf en jouw echtgeno(o)t(e) in kaart worden gebracht om de gevolgen bij een relatiebreuk of een overlijden te kunnen inschatten.

Een scan van jouw vermogen

Op basis van een scan van het privé vermogen kunnen bepaalde beslissingen genomen worden. Wij lijsten de belangrijkste aandachtspunten op waarmee je rekening dient te houden.

Allereerst kan het huwelijkscontract herbekeken en aangepast worden aan jouw specifieke (nieuwe) wensen. Zo kan het voorkomen dat er door de jaren heen, door gewijzigde omstandigheden, een scheeftrekking in de opbouw van het vermogen heeft plaatsgevonden die niet naar wens is. Oude huwelijkscontracten bevatten vaak ook clausules waarvan de uitwerking bij overlijden fiscaal niet interessant is. Mogelijks is de langstlevende ook onvoldoende beschermd bij een onverwacht overlijden.

Het kan aangewezen zijn om eens verder stil te staan bij de samenstelling van het opgebouwde vermogen. Heb je het gehele vermogen opgebouwd binnen de vennootschap en bezit je weinig tot geen privé vermogen? Zit er veel privé onroerend goed in jouw operationele vennootschap? Dit bemoeilijkt de latere verkoop van jouw vennootschap aan een derde of de overdracht naar de volgende generatie. Hier tijdig op anticiperen kan later zorgen voor een vlottere overdracht.

Vervolgens kan er worden opgelijst hoeveel en welke verzekeringscontracten je tot op heden hebt afgesloten en wie er als begunstigde werd aangeduid. Zo kan je nagaan of je in elke situatie voldoende bent verzekerd en wie de begunstigde is. Het verzekerde bedrag zal immers bij overlijden aan de aangeduide begunstigde worden uitgekeerd. De praktijk toont ons dat veel personen niet weten wie er als begunstigde werd aangeduid.

Daarnaast is het nuttig om de vererving van jouw vermogen bij je overlijden in kaart te brengen. Wordt jouw vermogen wel verdeeld zoals jij dat wenst? Indien je wenst af te wijken van het wettelijk erfrecht, kan een regeling op maat worden uitgewerkt.

Finaal wordt bekeken hoe hoog de erfbelastingen oplopen bij een onverwacht overlijden zonder verdere planning. Indien die te hoog zouden oplopen, kunnen er stappen gezet worden om deze te milderen.

De opmaak van een vermogensbalans zorgt ervoor dat je geen enkel detail uit het oog verliest en dat je jouw vermogen op de meest optimale manier kan opbouwen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Onze experten bij Bofidi hebben de juiste tools om een scan van jouw vermogen te maken en jouw specifieke situatie in kaart te brengen. Wij kijken graag samen met jou als ondernemer wat de meest gepaste actiepunten zijn. Heb je hier interesse in? Aarzel dan niet om ons te contacteren.


Vorige

«

Volgende

»