Last van wanbetalers? Krijg grip op jouw debiteurenbeheer

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met wanbetalers. BOFIDI Legal heeft recent nog in een andere B-FLASH toegelicht hoe je hiermee preventief kan omgaan door sterke(re) contractuele voorwaarden vast te leggen.

Daarnaast zijn BOFIDI Consulting en BOFIDI Legal uw geschikte partners om achter wanbetalers te gaan:

1/ Je kan BOFIDI Consulting inschakelen om debiteurenbeheer te verbeteren in je bedrijf. We kunnen jou bijvoorbeeld adviseren om de manier van werken aan te passen of tijdelijk extra mensen ter beschikking te stellen. Maar we kunnen jou ook helpen om een debiteurenbeheersysteem te selecteren en op te zetten zoals bijvoorbeeld iController, waar wij als BOFIDI Consulting een gecertificeerde partner van zijn.

Is jouw onderneming niet op zoek naar een systeem om door ons of door jullie zelf op te zetten dan kan je ook instappen in het platform van BOFIDI Consulting. Op dit platform nemen wij een deel van het debiteurenbeheer voor onze rekening in naam van jouw bedrijf volgens een proces dat we samen opstellen. Training en expertise delen zijn helemaal inbegrepen.

2/ Daarnaast kan ook BOFIDI Legal ingeschakeld worden als advocaat om jouw rechten te verdedigen. Zij kunnen jou bijstaan in (ondermeer) volgende gerechtelijke procedures:

i. Summiere rechtspleging om betaling te bevelen

Betreft een vereenvoudigde procedure om een geldschuld van een beperkt bedrag in te vorderen via een schriftelijke procedure bij de Vrederechter.

ii. IOS-procedure (Invordering Onbetwiste geldSchulden)

De IOS-procedure is een administratieve procedure ter invordering van onbetwiste geldschulden.  De procedure wordt rechtstreeks gevoerd via de gerechtsdeurwaarder zonder langs de rechtbank te moeten passeren, maar de tussenkomst van een advocaat is verplicht. 

iii. Europees Betalingsbevel

De Europese betalingsbevelprocedure is een effectieve gerechtelijke procedure bij internationale onbetwiste schuldvorderingen in handelszaken. De rechter behandelt de zaak schriftelijk d.m.v. een standaardformulier dat met bewijsstukken in de taal van de bevoegde rechtbank moet worden ingediend.

iv. Klassieke procedure voor de Ondernemingsrechtbank

Procedure waarbij de zaak gepleit wordt voor de rechtbank.  Deze procedure is mogelijk voor betwiste én niet-betwiste schuldvorderingen waarbij er geen plafond is wat betreft de omvang van de vordering, maar kan in bepaalde gevallen meer tijd in beslag nemen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Contacteer ons indien je jouw debiteurenbeheer onder de loep wenst te nemen. Wij staan je graag bij om de gepaste strategie te bepalen.


Vorige

«

Volgende

»