Kritiek op de werkgever via sociale media

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Het gebruik van sociale media, zoals Facebook, zelfs tijdens privétijd, kan verschillende gevolgen hebben voor een werknemer, inclusief ontslag.

Onder bepaalde omstandigheden kan het zelfs leiden tot ontslag op staande voet, ook wel ontslag om dringende reden genoemd.

Werknemers die al dan niet moedwillig op sociale media van alles posten begeven zich dan ook op glad ijs: als een werknemer discriminerende, bedreigende of ongepaste inhoud plaatst, kan dit leiden tot ontslag. Dat geldt ook voor het openbaar maken van vertrouwelijke informatie op sociale media en meer recent kwam het geval van ‘Kritiek op de werkgever’ aan bod in een arrest van het Arbeidshof Brussel.

Dat de feiten zich afspelen in het privéleven maakt weinig verschil. Waar het op aankomt is of post de vertrouwensrelatie tussen de werkgever en de werknemer zodanig aantast (ontslag) en bij uitbreiding dat ze de samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maken (ontslag om dringende reden).

Maar er is toch een recht op vrije meningsuiting? Dat klopt en dat recht geldt uiteraard ook op de werkvloer en zeker in het privéleven en kritiek leveren hoort daar bij.

Maar kritiek leveren op de directieleden van de onderneming via een post op sociale media is volgens het Arbeidshof Brussel toch niet zo een goed idee (Arbh. Brussel (6de K.), 14 februari 2022, A.R. nr. 2019/AB/821):

  • Als gebruiker van dit sociale netwerk kan men immers niet onwetend zijn dat een dergelijke verspreiding mogelijk en zelfs waarschijnlijk was“, vooral omdat een aantal van zijn “vrienden” op Facebook collega’s zijn van op het werk.
  • Bijgevolg kon de werknemer redelijkerwijs niet verwachten dat deze publicaties strikt privé zouden blijven. Bovendien was het onderwerp van de publicaties professioneel van aard en niet privé”; “het feit dat de werknemer heeft gehandeld buiten de lokalen en buiten de arbeidstijd belet niet dat zijn handelingen schadelijke gevolgen hadden binnen de onderneming en de professionele relatie tussen de werknemer en zijn werkgever hebben geschonden.
  • Door deze posts te plaatsen, heeft de werknemer geen normaal gebruik gemaakt van zijn recht om zijn werkgever te bekritiseren en van zijn vrijheid van meningsuiting.
  • Het feit dat hij de redenen voor zijn ontslag met opzegtermijn niet heeft aanvaard, rechtvaardigt geenszins de verspreiding van denigrerende en agressieve posts onder zijn collega’s, die het hiërarchisch gezag van de onderneming ondermijnen”.

Is daarmee gezegd dat er geen kritiek op de werkgever mogelijk zou zijn via sociale media?

Zover gaat het arrest niet aangezien het duidelijk verwijst naar de inhoud van de posts die denigrerend en agressief zouden geweest zijn.  Daarmee laat het arrest dus de deur open voor posts van werknemers die een evenwichtige kritische stem laten horen ook al gaat het over hun eigen werkgever.

Dit artikel werd geschreven door Peter Stroobants.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om Peter te contacteren. Het team van Bofidi Legal helpt je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»