De administratie volgt het strenge standpunt van het Hof van Cassatie over het tijdstip van aanmelding van projecten en programma’s O&O bij Belspo

Anjulie De Wit   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De administratie wijzigt haar soepele standpunt in navolging van het arrest van het Hof van Cassatie van 6 januari 2023. Volgens het Hof van Cassatie kan men slechts gebruik maken van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek wanneer een onderzoeks- of ontwikkelingsproject of -Deprogramma werd aangemeld bij Belspo voorafgaand aan de aanvangsdatum ervan. Het soepelere administratieve standpunt kan nog tot 31 juli 2023 worden toegepast.

Gedeeltelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing

In het kader van wetenschappelijk onderzoek, bestaat een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onder meer onderzoekers die tewerkgesteld worden in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten- of programma’s of voor het wetenschappelijk personeel dat door Young Innovative Companies wordt tewerkgesteld in het kader van onderzoeksprojecten.

Een wezenlijke voorwaarde om van de gedeeltelijke vrijstelling te kunnen genieten is de aanmelding van de projecten of programma’s bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (hierna ‘Belspo’) met opgave van:

1° de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing
2° de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft
3° de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

Standpunt van het Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft zich in haar arrest van 6 januari 2023 uitgesproken over het tijdstip van aanmelding van de projecten en programma’s bij Belspo. Zij stelt dat deze aanmelding moet gebeuren voorafgaand aan de aanvangsdatum van het project of programma.

Zij leidt haar standpunt onder meer af uit de wet die stelt dat bij aanmelding van een project of programma bij Belspo de verwachte aanvangsdatum moet worden vermeld.

Reactie van de belastingadministratie

De administratie interpreteerde de wet tot noch toe soepeler en stond de toepassing van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing toe vanaf de maand waarin het project of programma bij Belspo was aangemeld, ongeacht of op het moment van aanmelding het project of programma al van start was gegaan.

Zij heeft nu echter via Circulaire 2023/C/49 beslist om haar huidige, minder strenge standpunt toe te passen tot en met 31 juli 2023. Op die manier krijgen de begunstigden van deze maatregel de mogelijkheid om hun procedures aan te passen aan het nieuwe standpunt van het Hof van Cassatie. Tot die datum kunnen reeds lopende projecten of programma’s worden aangemeld, en kan vanaf de maand van aanmelding gebruik worden gemaakt van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Vanaf 1 augustus 2023 zal de administratie het strengere standpunt van het Hof van Cassatie volgen. Dit betekent dat wanneer een project of programma wordt aangevat zonder voorafgaande aanmelding bij Belspo geen enkel mogelijkheid meer bestaat om van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te genieten voor dit specifieke project of programma.

Wat verandert er?

Vanaf 1 augustus 2023 moeten onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s aangemeld worden bij Belspo vóór de aanvangsdatum van het project of programma.

Zonder deze voorafgaande aanmelding, zullen lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s geen aanspraak meer kunnen maken op de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om Anjulie te contacteren. Het Bofidi team helpt je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»