Naderen deadline indieningsdatum pre-filing aanvragen innovatieaftrek en verrekenprijzen

Matthias Verbueken   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Matthias Verbueken

Matthias maakt deel uit van het Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Dankzij de innovatieaftrek kunnen de ondernemingen de netto-inkomsten voortvloeiend uit een aantal intellectuele eigendomsrechten voor 85% vrijstellen van vennootschapsbelasting. Naast inkomsten uit octrooien komen ook inkomsten uit andere intellectuele eigendomsrechten hiervoor in aanmerking o.a. auteursrechtelijk beschermde software, weesgeneesmiddelen, aanvullende beschermingscertificaten, etc.

Teneinde een vlotte behandeling van dergelijke pre-filing aanvragen te verzekeren, wenst de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) zo snel als mogelijk over een document te beschikken met daarin een omschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een motivering met betrekking tot de voorgelegde verrichting alsmede een omschrijving van de toegepaste methode met bijhorende berekeningen. In dit kader werd aangekondigd dat pre-filing aanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een pre-filing vóór 31 januari 2020 moet ontvangen worden in de situatie dat de aanvraag betrekking heeft op verrekenprijzen, de aftrek voor innovatie-inkomsten of octrooi-inkomsten. De achterliggende reden hiervoor is dat er op deze manier alsnog een beslissing kan afgeleverd worden vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte in de vennootschapsbelasting. Aan vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren wordt eveneens gevraagd om de pre-filing aanvragen in te dienen ten laatste 8 maanden vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Bij deze alvast een warme herinnering om deze nakende deadline niet uit het oog te verliezen!

Aarzel zeker niet ons te contacteren in het geval u het verrekenprijsbeleid van uw bedrijf wenst te valideren of wil genieten van de aftrek voor innovatie- of octrooi-inkomsten. Bofidi heeft nauwe contacten met de DVB en kan u hierbij zeker assisteren.

Matthias Verbueken – Senior Tax & Legal Advisor
Aleksandr Natanelov – Partner Tax & Legal

Vorige

«

Volgende

»