Brexit: ingrijpende veranderingen vanaf 2021 op het vlak van btw en douane!

Pieter Van Hauwaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Pieter Van Hauwaert

Pieter is btw specialist en maakt deel uit van het Tax & Legal team bij BOFIDI

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Vanaf 1 januari 2021 moet u rekening houden met ingrijpende veranderingen op het vlak van btw en douane voor uw handelingen met Verenigd Koninkrijk. Wat is er concreet veranderd en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten?

Uitvoer en invoer

Een van de belangrijkste wijzigingen houdt eerst en vooral in dat intracommunautaire goederentransacties tussen het VK en België voortaan kwalificeren als uitvoer en invoer van goederen. Dit heeft onder meer de volgende implicaties:

  • Ondernemers zullen voor hun transacties in aanraking komen met de douane. Als gevolg moeten zij een EORI-nummer bekomen om zich te identificeren voor hun douaneverrichtingen. Een Belgische leverancier die goederen uitvoert naar het VK, zal in België een EORI-nummer moeten bekomen. Neemt hij ook de invoerverplichtingen in het VK voor zijn rekening ? Dan heeft hij eveneens een GB EORI-nummer nodig dat wordt toegekend door de Britse douane-autoriteiten.
  • Houd rekening met een verschillende btw-verwerking. De transacties zullen in andere vakken van de btw-aangifte moeten worden gerapporteerd. Daarnaast zullen verkopen niet langer in de IC-opgave moeten worden opgenomen en ook intrastat zal niet meer van toepassing zijn. Het boekhoudprogramma wordt best z.s.m. aangepast zodat de transacties juist worden verwerkt. Ook gelden er andere factuurvermeldingen.
  • Douaneformaliteiten zullen zich onvermijdelijk opdringen. Een douanevertegenwoordiger kan worden aangesteld om u hierbij te assisteren.
  • De uitvoeraangifte wordt een onmisbaar document ter verantwoording van de btw-vrijstelling bij uitvoer van goederen vanuit België naar het VK.
  • Een Belgische belastingplichtige die goederen aankoopt in het VK, verricht vanaf nu een invoer in België. De Belgische btw hierop moet in principe onmiddellijk worden voorgeschoten aan de douane, tenzij de belastingplichtige in het bezit is van een ET14.000 vergunning. Hiermee kan de Belgische verschuldigde btw worden verlegd naar de btw-aangifte.
  • In principe vallen verscheidene vereenvoudigingsregelingen voor bepaalde transacties met het VK weg (bv. in het kader van driehoeksverkeer, call-off stocks,..). De regels inzake invoer/uitvoer zijn van toepassing. Belgische belastingplichtigen moeten hun transacties analyseren en in het bijzonder nagaan of zij een GB EORI-nummer en lokaal btw-nummer in het VK nodig zullen hebben.
  • Ook de bijzondere regeling inzake verkopen op afstand aan klanten in het VK is niet langer van toepassing. Ook hier zullen de regels inzake uitvoer/invoer van toepassing zijn.
  • Aan Noord-Ierland wordt een bijzondere status toegekend. De Europese regels blijven hier gelden wat goederenverkeer betreft, voor een bijkomende periode van 4 jaar. Grensoverschrijdende goederentransacties tussen België en Noord-Ierland worden bijgevolg blijvend beschouwd als intracommunautaire transacties. Btw-nummers van ondernemingen in Noord-Ierland zullen het prefix ‘XI’ meekrijgen.

Diensten

Ook wat betreft diensten wordt het VK voortaan als derde landsgebied beschouwd. Dit kan leiden tot gewijzigde gevolgen in een B2B-relatie of in een B2C-relatie (bv. bij ‘intellectuele of immateriële’ diensten verricht voor particulieren in het VK).

Btw-teruggaaf

Belgische ondernemers die lokale btw hebben betaald in het VK in de periode 2020, zullen deze nog kunnen recupereren via INTERVAT/VAT refund tot en met 31 maart 2021. Voor een teruggaaf van btw die vanaf 1 januari 2021 lokaal werd opgelopen in het VK, dient men zich rechtstreeks te richten tot de fiscus van het VK.

MOSS

Het Verenigd Koninkrijk valt voortaan ook niet meer binnen de toepassing van de MOSS-regeling (voor telecommunicatie, radio- en televisieomroepdiensten en elektronische diensten). Belgische dienstverrichters die dergelijke diensten aan particulieren in het VK verrichten, zullen zich dus lokaal moeten registreren voor btw in het VK om de daar verschuldigde belasting te voldoen.

Btw-registratie

Belastingplichtigen uit het Verenigd Koninkrijk die zich in België moeten laten identificeren voor btw (en die niet over een vaste inrichting in België beschikken inzake btw), moeten voortaan verplicht een individuele aansprakelijke vertegenwoordiger laten aanstellen in België. Een rechtstreekse btw-identificatie is niet langer een optie. Voor een beperkt aantal verrichtingen kan evenwel beroep worden gedaan op een globale aansprakelijke vertegenwoordiger (bv. invoer met doorvoer, btw-entrepot,..).

Opgelet: belastingplichtigen uit het VK die momenteel een rechtstreekse btw-identificatie in België hebben, moeten deze tegen uiterlijk 31 maart 2021 laten omzetten in een registratie met individuele aansprakelijke vertegenwoordiger!

Heeft u verdere vragen in dit verband? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.

Vorige

«

Volgende

»