Tijdelijke werkloosheid omwille van corona vanaf 1 september: nieuwe procedure

Jill Engelen   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Jill Engelen

Jill is het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

RVA hanteert twee nieuwe formulieren die van belang zijn voor de aanvraag tijdelijke werkloosheid (TW) ingevolge de coronacrisis vanaf 1 september 2020.

Ze laten de RVA toe om te beoordelen of een werkgever vanaf 1 september de corona-werkloosheid nog kan toepassen, en zo niet of hij de overgangsregeling economische werkloosheid voor bedienden kan toepassen.

Twee nieuwe RVA formulieren

1) Het formulier C106a – corona – HGO (hard getroffen onderneming)

Met dit formulier toont de werkgever aan dat hij minstens 20% corona-werkloosheid en/of tijdelijke werkloosheid economische reden kende in het tweede kwartaal 2020. Als gevolg hiervan kan hij zich blijven beroepen op de eenvoudige procedure corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020.

De werkgever bezorgt het formulier elektronisch (mail) aan de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. De e-mailadressen zijn te vinden op de website van de RVA (www.rva.be).

Het formulier bevat geen indieningstermijn. Aan te raden is om het formulier zo snel mogelijk te bezorgen en best vóór de aanvang van de corona-werkloosheid (die kan pas ten vroegste vanaf 1 september 2020 aanvangen).

2) Het formulier C106a – corona -overgangsregeling (versoepelde TW economische reden bedienden)

Met dit formulier toont de werkgever aan dat hij in het kwartaal voorafgaand aan de aanvraag voor TW economische reden bedienden een productie- of omzetdaling kent. Die moet minstens 10 % bedragen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019.

In het formulier verbindt hij er zich ook toe om de betrokken bedienden twee vormingsdagen per maand aan te bieden.

Dit formulier biedt de mogelijkheid om een beroep te doen op de versoepelde regeling TW economische reden voor bedienden (overgangsregeling).

De overgangsregeling zal gelden van 1 september tot 31 december 2020 voor werkgevers die zich niet meer kunnen beroepen op de eenvoudige procedure corona-werkloosheid.

De werkgever bezorgt het formulier per aangetekend schrijven aan de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ van het werkloosheidsbureau van de RVA bevoegd voor de plaats waar de onderneming is gevestigd. Om de behandeling van zijn dossier vlotter te laten verlopen adviseert de RVA om het formulier daarnaast ook zo snel mogelijk elektronisch (mail) te bezorgen aan de bevoegde dienst. De e-mailadressen zijn te vinden op www.rva.be.
Hij doet dit minstens 14 dagen vóór de eerste kennisgeving aan de RVA ‘schorsing bedienden wegens werkgebrek’. Voor TW vanaf 1 september moet het formulier dus uiterlijk verstuurd worden op 10 augustus 2020. De kennisgeving aan de RVA moet immers 7 kalenderdagen voor de aanvang van de werkloosheid gebeuren. Werkgevers die TW economische reden bedienden wensen in te roepen vanaf 1 september 2020 zullen nu snel moeten schakelen. Dit geldt vooral voor zij die nog geen CAO of ondernemingsplan hebben. Firma’s met een syndicale afvaardiging voor bedienden moeten er bovendien rekening mee houden dat zij eerst dienen te onderhandelen over een CAO. Zij kunnen pas een ondernemingsplan opstellen, indien de onderhandelingen geen resultaat opleveren binnen een termijn van twee weken.

Samenvatting

Vanaf 1 september 2020 kan een werkgever, die worstelt met werkgebrek, zich beroepen op één van onderstaande stelsels:


1) Corona-werkloosheid (voor zowel overmacht,  als economische reden)

  • voor werkgevers (juridische entiteit) met minstens 20% corona werkloosheid + TW economische redenen in 2de kwartaal 2020

OF

  • voor werkgevers uit sector aangeduid door Minister van Werk als hard getroffen door de coronacrisis (momenteel geen sectoren aangeduid)


2) TW economische reden

  • voor werkgevers met minder dan 20% corona werkloosheid + TW economische redenen in 2de kwartaal 2020

OF

  • voorwerkgevers uit sector niet aangeduid door Minister van Werk

Vorige

«

Volgende

»