Update nieuw belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

Jana Iterbeke   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Op 27 december 2021 werd de programmawet goedgekeurd die een nieuwe fiscale regeling voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers invoerde. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2022. Toch bestond er nog heel wat onduidelijkheid over de toepassing van de nieuwe regeling in de praktijk. Op 6 mei 2022 werd een uitgebreide circulaire gepubliceerd om de meeste onduidelijkheden uit te klaren. We gaan graag dieper in op de belangrijkste verduidelijkingen.

Toepassing van de 30%-regel

Het grootste voordeel van het nieuwe belastingregime is de mogelijkheid om recurrente kosten ten gevolge van het verblijf in België terug te betalen aan de expat zonder dat dit een belastbare bezoldiging vormt. Deze kosten worden uitbetaald onder de vorm van kosten eigen aan de werkgever. Het bedrag dat belastingvrij kan uitbetaald worden bedraagt maximaal 30% van de brutojaarbezoldiging, met een absoluut maximum van € 90.000. Er bestond echter nog heel wat onduidelijkheid over hoe deze 30%-regel moest toegepast worden in de praktijk.

De nieuwe circulaire verduidelijkt dit: de belastingvrije vergoedingen mogen niet in het brutosalaris worden opgenomen, maar moeten worden uitbetaald bovenop het overeengekomen brutosalaris. Dat brutosalaris moet minimaal € 75.000 bedragen voor ingekomen belastingplichtigen. Indien een werknemer een jaarlijkse brutobezoldiging van € 75.000 ontvangt, kan er maximaal € 22.500 uitbetaald worden onder de vorm van kosten eigen aan de werkgever, waardoor de werknemer in totaal € 97.500 ontvangt.

Er kan geen fictieve aftrek van 30% van de bezoldiging gebeuren: het is dus niet mogelijk om een bezoldiging van €52.500 en kosten eigen aan de werkgever van € 22.500 op te tellen om aan de minimumbezoldiging van € 75.000 te voldoen.

De 30%-grens is een maximumgrens. De werkgever kan er dus ook voor kiezen om een lager bedrag te gaan kwalificeren als kosten eigen aan de werkgever. Indien de werknemer bijvoorbeeld een brutobezoldiging van € 100.000 ontvangt, is het maximale bedrag dat hier bovenop belastingvrij kan uitbetaald worden € 30.000. De werkgever kan er ook voor kiezen om maar € 20.000 belastingvrij uit te betalen. Daarnaast kunnen de schoolkosten in een internationale school, de verhuis- en installatiekosten worden terugbetaald als kosten eigen aan de werkgever bovenop de grens van 30% maar hier moeten bewijzen voor aangeleverd worden.

Bovendien is het belangrijk dat een betaling onder de vorm van kosten eigen aan de werkgever contractueel wordt vastgelegd. De arbeidsovereenkomst en de eventuele bijlagen moeten dus tijdig worden aangepast, opdat de werknemer kan toetreden tot het nieuwe belastingregime.

Kwalificatie ingekomen onderzoeker

De circulaire verduidelijkt ook aan wat voldaan moet worden om te kunnen kwalificeren als ingekomen onderzoeker. Oorspronkelijk werd gecommuniceerd dat een onderzoeker, naast het hebben van een kwalificerend diploma, uitsluitend of hoofdzakelijk onderzoeksactiviteiten moest uitvoeren. Maar wat wordt gezien als ‘uitsluitend of hoofdzakelijk’?

In de circulaire werd gedefinieerd dat de ingekomen onderzoekers minstens 80% van hun arbeidstijd moeten besteden aan onderzoeksactiviteiten om te kunnen genieten van het nieuwe belastingregime. Een onderzoeker die ook een managementfunctie heeft, kan dus nog kleinere administratieve taken vervullen en nog kwalificeren als onderzoeker. Ingekomen onderzoekers moeten geen minimale brutojaarbezoldiging van € 75.000 hebben, deze voorwaarde geldt enkel voor de ingekomen belastingplichtigen.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Het is belangrijk om voor elke werknemer of onderzoeker afzonderlijk na te gaan of aan alle voorwaarden voldaan is én of het voordelig is om in- of over te stappen naar het nieuwe belastingregime. Weet ook dat de aanvraag uiterlijk op 31 juli 2022 moet worden ingediend.

Heb je nog specifieke vragen over het nieuwe belastingsstelsel voor ingekomen belastingsplichtigen en onderzoekers en de verschillende voorwaarden? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.

Vorige

«

Volgende

»