Verhoogde belastingvermeerdering naar 9%: belang van voorafbetalingen in 2024

Pieter Blijweert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Het is van cruciaal belang voor jouw vennootschap om doorheen het jaar voorafbetalingen te doen op de uiteindelijk verschuldigde belasting. Het niet nakomen van deze voorafbetalingen of het doen van onvoldoende voorafbetalingen kan leiden tot een belastingvermeerdering opgelegd door de belastingadministratie. Voor aanslagjaar 2025 bedraagt deze belastingvermeerdering maar liefst 9%, een aanzienlijke stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Daarom is het essentieel om de deadlines nauwlettend in de gaten te houden en tijdig actie te ondernemen.

Voorafbetalingen

Om belastingvermeerdering te voorkomen, is het noodzakelijk om voorafbetalingen te doen. Deze voorafbetalingen geven recht op een vermindering van de belastingvermeerdering, afhankelijk van het tijdstip waarop ze worden gedaan.

Indien het boekjaar van jouw vennootschap overeenkomt met het kalenderjaar 2024, zijn de volgende deadlines van toepassing voor voorafbetalingen:

  • Voorafbetaling 1: uiterlijk 10 april 2024
  • Voorafbetaling 2: uiterlijk 10 juli 2024
  • Voorafbetaling 3: uiterlijk 10 oktober 2024
  • Voorafbetaling 4: uiterlijk 20 december 2024

Voor vennootschappen met een gebroken boekjaar gelden deze data niet. Voor deze vennootschappen moeten de voorafbetalingen worden gedaan uiterlijk op de tiende dag van de vierde, zevende, tiende maand en de twintigste dag van de laatste maand van het boekjaar.

Bij elke voorafbetaling ontvangt jouw vennootschap een voordeel dat wordt afgetrokken van de 9% belastingvermeerdering. Dit voordeel neemt af naarmate het einde van het boekjaar nadert. De voordelen voor de voorafbetalingen zijn als volgt:

  • Voorafbetaling 1: 12%
  • Voorafbetaling 2: 10%
  • Voorafbetaling 3: 8%
  • Voorafbetaling 4: 6%

De eerste voorafbetaling die tegen 10 april 2024 moet worden gedaan, is het meest voordelig. Een voorafbetaling van 75% van de totaal verschuldigde vennootschapsbelasting volstaat in principe om een belastingvermeerdering te vermijden. Het is belangrijk op te merken dat vanaf voorafbetaling 3 het voordeel minder is dan de belastingvermeerdering van 9%. Daarom is het aan te raden om het grootste deel van de voorafbetalingen te doen via de twee eerste voorafbetalingen. Stel dat de te betaling belasting 20.000 EUR bedraagt, dan zal de fiscus hierop een verhoging toepassen van 9% indien er geen voorafbetaling is gebeurd. Bijgevolg bedraagt de standaard verhoging 1.800 EUR.

Indien er in het eerste kwartaal een voorbetaling van 15.000 EUR werd gedaan, kan de verhoging verminderd worden met 15.000 EUR x 12% of 1.800 EUR. Merk op dat je in de vennootschapsbelasting nooit een bonificatie kan krijgen als je voorafbetalingen uitvoert.

Uitzonderingen op belastingvermeerdering

10% belasting bij aanleg liquidatiereserve

Wanneer je ervoor kiest om de winst van je vennootschap (na vennootschapsbelasting) op te nemen in een zogenaamde ‘liquidatiereserve’, ben je verplicht om hierop een vennootschapsbelasting van 10% te betalen. Deze bijkomende belasting heeft geen invloed op de belastingvermeerdering.

Vrijstelling voor nieuwe vennootschappen

Nieuw opgerichte vennootschappen genieten gedurende hun eerste drie boekjaren een vrijstelling van voorafbetalingen en de bijbehorende belastingvermeerdering.

Tax shelter als alternatief voor voorafbetalingen

Je bedrijf kan ook overwegen om te investeren in een tax shelter. Deze fiscale regeling stimuleert de productie van audiovisuele werken, zoals films en series, en podiumwerken. Een correct berekende tax shelterinvestering verlaagt de belastbare basis, waardoor jouw bedrijf minder belasting verschuldigd is. Naast de fiscale stimulans levert een dergelijke investering ook een financieel voordeel op onder de vorm van een rente.

Onze PKF BOFIDI-experten staan voor je klaar

Het is van essentieel belang om tijdig en voldoende vooraf te betalen in 2024 om een belastingvermeerdering van 9% te voorkomen. Als je hulp nodig hebt bij het bepalen van je voorafbetalingen, kan je altijd contact opnemen met jouw dossierbeheerder. Ben jij geïnteresseerd in een tax shelter als mogelijke investering? Onze experts staan klaar om jou verder te helpen!

Dit artikel werd geschreven door Bavo Blauwens, Pieter Blijweert en Claudia Cuyvers.


Vorige

«

Volgende

»