Waarom is duurzaam ondernemen belangrijk voor een Vlaamse KMO?

Cristof Van Laer   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Duurzaam ondernemen zorgt voor betere prestaties. Duurzame bedrijven gaan meer groeien, hun kosten worden lager, hun aantrekkingskracht vergroot, bepaalde risico’s en boetes kunnen vermeden worden, ze zijn meer flexibel in veranderende markten, enzovoort. Naast het feit dat een onderneming iets kan teruggeven aan de wereld zijn er dus ook veel andere redenen waarom duurzaam ondernemen een goed idee is.

Wat is duurzaam ondernemen?

Voor we verder kijken waarom de ondernemers met duurzaamheid bezig zijn moeten we misschien even helder stellen wat duurzaam ondernemen wil zeggen. Een mooie samenvatting zou de volgende kunnen zijn: “Ondernemers en directies die duurzaam ondernemen streven bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een hoger bedrijfsrendement na, maar benutten ook de kansen voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij.”

Hier herkennen we 3 belangrijke onderwerpen in: impact op het milieu, impact op de maatschappij en een goed bedrijfsbeheer. Of in het Engels samengevat ESG (Environment, Social, Governance). Deze 3 zaken moeten steeds goed in balans zijn om duurzaamheid te kunnen bereiken.

Zijn Vlaamse KMO’s bezig met duurzaam ondernemen?

Recent publiceerde een onderzoeksteam van HOGENT een rapport omtrent duurzaam ondernemen bij Vlaamse KMO’s. Meer bepaald hebben ze onderzocht hoe Vlaamse ondernemingen communiceren omtrent hun duurzaamheid op basis van een data gedreven onderzoek. De data voor dit onderzoek werd verzameld door het onderzoeken van websites met behulp van een zogenaamde webscraper. Een software die werd geschreven om de website te lezen en hieruit de gewenste data in een databank te verzamelen. Verder werden ook de resultaten uit jaarverslagen en duurzaamheidsverslagen door de onderzoekers doorgebladerd. Op basis van een scoring model keek men waarover de ondernemingen op dit moment communiceren omtrent duurzaamheid.

De conclusies van het onderzoek zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen. Zo blijkt dat een groot aantal van de meer dan 12000 onderzochte KMO’s reeds bezig zijn hun duurzaamheid naar de buitenwereld te communiceren. Onderwerpen zoals duurzaam omgaan met het personeel, klanten en leveranciers zijn een vaak voorkomende onderwerpen. Maar ook zaken zoals het milieu, diversiteit en transparantie kwamen vaak terug.

Misschien nog opmerkelijker is dat er ook duidelijke verschillen terug zijn te vinden in het onderzoek. Transport en handel zijn sectoren die het vaakst communiceren omtrent duurzaamheid. Horeca, administratieve en ondersteunende diensten vinden we het minst terug in het onderzoek. Verder zien we dat sommige ondernemingen al heel gestructureerd communiceren maar dat de communicatie bij velen nog ad-hoc en willekeurig gebeurt.

Welke opportuniteiten biedt duurzaam ondernemen?

Verlagen van kosten

Het verlagen van kosten zit helemaal verweven in duurzaam ondernemen. Deze manier heeft uiteraard een directe invloed op het financieel resultaat van de onderneming waardoor er weer meer middelen vrijkomen waarmee men nadien duurzaam kan ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn het investeren in hernieuwbaar energie in plaats van fossiele brandstoffen. Maar ook zaken zoals investeren in de medewerkers zodat hun welzijn vergroot zorgt ervoor dat ze gezonder blijven, gelukkiger zijn en langer bij een onderneming zullen blijven. Daardoor kan de rekruteringskost gedrukt worden. Vele onderzoek wijzen uit dat er een directe correlatie is tussen duurzaam ondernemen en een verbetering in het financieel resultaat.

Verlagen van risico’s

Ook het beperken van risico’s is een voordeel van duurzaam ondernemen voor KMO’s.  Zo kan je het veranderen van het milieu ermee beperken, taxen op vervuilende uitstoten vermijden, de kans dat grotere ondernemingen niet meer met je willen samenwerken verlagen, de kans dat nieuwe generaties niet meer bij jouw onderneming willen komen werken verlagen, beter voorbereid zijn op toekomstige wetgevingen, etc. Zo kan je nog een tijd door gaan waarom bedrijven risico’s kunnen beperken door duurzamer te gaan werken.

Uitwerken van nieuwe ideeën

Het nadenken over duurzaam ondernemen hoeft niet enkel over de interne werking van het bedrijf te gaan. Zo kan je als onderneming ook nadenken hoe bijvoorbeeld een groener product goed kan zijn voor jouw klanten. Op die manier kan je van een bedrijf dat regelmatig zaken onttrekt aan de wereld nog meer een bedrijf worden dat ook terug geeft aan de wereld. Bovendien tonen studies ook aan dat klanten vaak significant meer willen betalen voor een duurzaam product, waardoor het vaak ook een goede financiële beslissing is.

Verbeteren van je merk en reputatie

Het spreekt voor zich dat investeren in milieu, het welzijn van mensen verbeteren en een bedrijf goed beheren zaken zijn waar je graag mee naar buiten wilt komen. Medewerkers, klanten en leveranciers zijn steeds meer op zoek naar bedrijven die duurzaam te werk gaan. Belangrijk hier is dat een onderneming hier goed over communiceert. Zo zijn er steeds meer bedrijven die duurzaamheidsverslagen publiceren over hun hele waardeketen. We zien dat deze meer en meer worden gezien als een belangrijke factor om een onderneming goed naar waarde te kunnen schatten.

Duurzame ondernemers zijn meer weerbaar en flexibel

Europa zet met hun ESG wetgeving in op duurzaam ondernemen omdat ze geloven dat dit een competitief voordeel zal zijn in de toekomst. Ze willen dat Europa een voortrekker is in duurzaam ondernemen. Eerst en vooral zal dit voor grote en beursgenoteerde bedrijven en hun waardeketen van belang zijn, maar ook KMO’s zullen in de toekomst worden gestimuleerd om over hun duurzaamheid te rapporteren. Concreet is het een feit dat de wereld zal veranderen en bedrijven die zich hier goed op voorbereiden zullen vanzelfsprekend weerbaarder zijn. Ze zullen sneller het schip van richting kunnen doen veranderen en zich beter kunnen aanpassen aan uitdagingen die zich voordoen.

Hoe kan je hier op een goede manier als ondernemer verder mee aan de slag?

Zoals het onderzoek van HOGENT al aantoonde zijn heel veel bedrijven al met vele zaken rond duurzaamheid bezig. Vaak is het inschatten van wat nog gedaan kan worden en communiceren van waar je vandaag al staat als onderneming de volgende stap die genomen kan worden. Gezien de opportuniteiten die we eerder hebben besproken is het dan ook vaak de moeite om hier in te investeren. Uiteraard kan je je hierbij het best laten bijstaan door een expert om je richting te geven en om zelf bij te leren. Vaak wordt er eerst een soort van scan of doorlichting gedaan om de huidige situatie in kaart te brengen. Vervolgens kan hier een helder verslag van worden gemaakt en de vervolgstappen voor verbeteringen voor het volgende jaar worden bepaald.

Onze BOFIDI-experten helpen je graag verder

Wil je meer informatie omtrent duurzaam ondernemen of heb je hulp nodig bij het uitvoeren? Dan kan je steeds contact opnemen met cristof.vanlaer@pkfbofidi.com.


Vorige

«

Volgende

»