Digitale oprichting vennootschappen

Irene Tromp   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Irene Tromp

Irene is juridisch adviseur in het BOFIDI Tax & Legal team.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Het afgelopen coronajaar hebben we des te meer de nood aan digitalisering ondervonden, zo ook in het notariaat: van digitale algemene vergaderingen tot oprichtingen en neerleggingen. Maar er is nu meer.

Sinds 1 augustus 2021 kan een notaris digitaal een rechtspersoon oprichten. Het verlijden van de authentieke akte gebeurt dan via elektronische ondertekening tijdens een videovergadering met de notaris. De oprichters kunnen echter gevraagd worden om toch fysiek aanwezig te zijn in het licht van het algemene belang, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude. De digitale oprichting brengt geen extra kosten mee en de inhoudelijke vereisten van de authentieke akte wijzigen niet.

Dat betekent dat de volgende rechtspersonen nu digitaal opgericht kunnen worden: besloten vennootschappen, coöperatieve vennootschappen, naamloze vennootschappen, internationale VZW’s en stichtingen.

Deze aanpassing is het gevolg van de omzetting van een Europese richtlijn 2019/1151 die kadert in de digitalisering van het vennootschapsrecht. Andere werkpunten zijn de digitale registratie van bijkantoren, de online indiening en raadpleging van vennootschapsinformatie en -documentatie en vanaf 2023 grensoverschrijdende omzettingen van vennootschappen en fusies.

De digitale oprichting kadert binnen het Europese beginsel van de vrijheid van vestiging en dienstverlening en zou het potentiële oprichters en start-ups gemakkelijker moeten maken om een (buitenlandse) vennootschap op te richten.

Voor een aantal zaken zijn digitale verrichtingen al mogelijk of werden ze in praktijk al toegepast door de notariaten:

  • de oprichting van VZW’s, Maatschappen, VOF’s en CommV’s mag onderhands gebeuren. De oprichtingsakte wordt dan geüpload op het digitale platform van de e-griffie.
    Opgelet: als zo’n rechtspersoon wordt opgericht bij een notaris, moeten alle toekomstige akten (bv. statutenwijzigingen) ook voor de notaris gebeuren.
  • de meeste notariaten werken flexibel met papieren, hetzij digitale volmachten, waardoor bijvoorbeeld één oprichter de andere oprichters kan vertegenwoordigen bij de akte.

Vraag advies aan onze experten

Bij het opstarten en het leiden van een onderneming komt heel wat wetgeving aan te pas. Informeer je bij onze juristen over risico’s, verantwoordelijkheden en wettelijke mogelijkheden voor je onderneming. Onze adviseurs staan klaar om jou te ondersteunen bij alles wat te maken heeft met vennootschaprecht en overeenkomsten.

Kom gerust langs. De koffie staat al klaar. Of stuur ons een bericht. Dat kan ook.

Vorige

«

Volgende

»