Gewijzigde indieningstermijnen aangifte personenbelasting

Jana Iterbeke   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De termijnen voor het indienen van de jaarlijkse aangifte in de personenbelasting zijn al meermaals veranderd door de jaren heen en roepen vaak heel wat onduidelijkheden op voor de belastingplichtige. Vanaf aanslagjaar 2023, inkomstenjaar 2022, werden opnieuw enkele wijzigingen doorgevoerd. We sommen de belangrijkste zaken hieronder op.

“Complexe” aangifte

Tot vorig jaar werd een langere aangiftetermijn toegekend aan alle aangiftes personenbelasting die ingediend werden door een mandataris. Voor de aangiftes die betrekking hebben op aanslagjaar 2023 wordt afgestapt van dit criterium. De indieningstermijnen zijn vanaf heden gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Er wordt namelijk een langere aangiftetermijn toegekend aan aangiftes die één of meerdere van volgende inkomsten bevatten, en daardoor als complex beschouwd kunnen worden:

  1. Winsten en/of baten;
  2. Bezoldigingen bedrijfsleiders;
  3. Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten/wettelijk samenwonenden;
  4. Buitenlandse beroepsinkomsten.

De aangiftes die geen enkele van bovenstaande inkomsten bevatten kunnen bijgevolg niet genieten van een langere aangiftetermijn, ongeacht of deze ingediend worden door een mandataris of niet.

Het blijft echter wachten op een koninklijk besluit waarin bijkomende definities worden vastgelegd voor complexe aangiften. Wat bijvoorbeeld met aangiftes met buitenlandse roerende inkomsten? Of met een Kaaimantax-analyse? In dergelijke gevallen gaat het eveneens om zeer complexe aangiftes, zonder dat deze in één van bovenstaande categorieën vallen. Ook kan men de vraag stellen wat er moet gebeuren met aangiftes waarvan men pas na de eerste indieningstermijn ontdekt dat het toch niet om een complexe aangifte gaat, kan men zich in dergelijk geval beroepen op overmacht voor de laattijdige indiening?

Belangrijke data

De aangiftes personenbelasting voor inkomstenjaar 2022, aanslagjaar 2023 dienen ingediend te worden ten laatste op:

  • 30 juni 2023, als de aangifte op papier wordt ingediend, zowel voor complexe als niet-complexe aangiftes;
  • 15 juli 2023, voor de indiening via Tax-on-web van niet-complexe aangiftes;
  • 18 oktober 2023, voor de indiening via Tax-on-web van complexe aangiftes;
  • 15 januari 2024 voor de forfaitaire aangiftes.

Om een snelle indiening van de complexe aangiftes aan te moedigen, zullen belastingplichtigen die hun aangifte voor 1 september 2023 indienen beloond worden. Zij zullen sneller terug betaald worden of later moeten betalen dan de belastingplichtigen waarvan de aangifte tussen 1 september en 18 oktober 2023 wordt ingediend.

Wat met voorstellen van vereenvoudigde aangiftes?

Bij een voorstel van vereenvoudigde aangifte simuleert de fiscus de berekening van de belastingen op basis van de door hen gekende fiscale gegevens. Indien er zaken ontbreken of niet kloppen, kan dit nog toegevoegd en/of gewijzigd worden. Hiervoor gelden eveneens de eerder genoemde deadlines: 30 juni 2023 indien u dit op papier doet, 15 juli 2023 indien u dit via Tax-on-web doet.

Indien het voorstel van vereenvoudigde aangifte moet gewijzigd worden door toevoeging van één, of meerdere, inkomsten die de aangifte complex maken, moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen. Zo kan de aangifte ten laatste op 18 oktober 2023 ingediend worden via Tax-on-web.

Conclusie

Sinds aanslagjaar 2023 geldt volgend algemeen principe: de indieningstermijn van de aangifte personenbelasting hangt af van de complexiteit van de aangifte. Gewone aangiftes dienen ten laatste op 30 juni 2023 op papier, of op 15 juli 2023 via Tax-on-web ingediend te worden. Indien het gaat om een complexe aangifte kan deze ingediend worden tot en met 18 oktober 2023. We wachten echter nog op bijkomende verduidelijking omtrent het begrip ‘complexe aangifte’, gezien dit op heden heel wat vragen oproept.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om Jana te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»