Nieuwe aanslag-, onderzoeks-, bewaar- en bezwaartermijnen vanaf aanslagjaar 2023

Ytse Vergote   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Eind 2022 werd de wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen ingevoerd. De belangrijkste wijziging hierin was de verlenging van de onderzoek-, aanslag-, bewaar- en bezwaartermijn. Volgens de fiscale administratie was de verlenging van de termijnen noodzakelijk om aan de steeds complexere opdrachten te kunnen voldoen.

Onderzoeks- en aanslagtermijnen

Voor de onderzoeks- en aanslagtermijnen zijn er vanaf aanslagjaar 2023 vier belangrijke termijnen die gelden:

 1. Een tijdig ingediende aangifte: termijn van drie jaar blijft behouden
 2. Geen of laattijdige aangifte: termijn wordt verlengd tot vier jaar
 3. Semi-complexe aangifte: nieuwe termijn van zes jaar
  1. Aangiftes van ondernemingen die het formulier 275F moeten invullen voor betalingen aan belastingparadijzen
  1. Aangiftes die een verrekening van het forfaitaire gedeelte van buitenlandse belasting bij roerende voorheffing vragen
  1. Aangiftes die een vrijstelling, verzaking of vermindering van de roerende voorheffing claimen, op basis van een dubbelbelastingverdrag, de interest- en royaltyrichtlijn of de moeder-dochterrichtlijn aan een inwoner van een andere lidstaat van de EU
  1. Aangiftes van ondernemingen die i.h.k.v. verrekenprijzen een lokaal dossier en/of landenrapport moeten indienen
  1. Aangiftes waarvan inlichtingen werden ontvangen die betrekking hebben op DAC 6 of DAC 7
 4. Complexe aangiftes of fraude: nieuwe termijn van tien jaar
  1. Bij hybride mismatch (art. 2, §1, 16° WIB 92)
  1. Bij niet-uitgekeerde winst voortkomend uit een kunstmatige constructie (art. 185/2 WIB 92)
  1. Bij een aangifte met melding van een juridische constructie in het buitenland (art. 307, §1/1 WIB 92)

Bewaartermijn

Gezien de verlengingen hier voorafgaand besproken, is ook de bewaartermijn van de boeken en bescheiden verlengd. Deze termijn is nu standaard het tiende jaar volgend op het belastbaar tijdperk. Er is geen verschil tussen de fysieke boeken en bescheiden en de elektronisch of digitaal bijgehouden boeken en bescheiden.

Bezwaartermijn

In het voordeel van de belastingplichtige is de verlenging van de bezwaartermijn. De termijn bedraagt nu twaalf maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet.

Deze verlenging van de bezwaartermijn geldt ook voor de bezwaartermijnen die op 1 januari 2023 nog niet waren verstreken. Dit betekent concreet dat voor de aanslagen in de personen- en vennootschapsbelasting van de tweede helft van 2022 de bezwaartermijn zes maanden wordt verlengd.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je nog specifieke vragen over dit onderwerp? Aarzel dan niet om Ytse te contacteren. Het team van Bofidi experten helpt je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»