Heeft inflatie ook een impact op de grootte van jouw vennootschap?

Bram Rombouts   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Europa nam recent initiatief om te voorkomen dat zowel de micro-ondernemingen als kleine ondernemingen onbedoeld onder de strenge eisen zouden vallen die gelden voor grote ondernemingen, als gevolg van de hoge inflatie. Denk o.a. aan de verplichting tot het aanstellen van een commissaris. Ook fiscaal bepaalt de grootte van de vennootschap vaak voor welke fiscale voordelen de vennootschap al dan niet in aanmerking komt. Door de aanpassing van de omvangcriteria aan de inflatie, verliest een vennootschap deze fiscale voordelen niet wanneer haar effectieve economische activiteit niet is toegenomen. De nieuwe groottecriteria werden sinds 1 april ook opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Impact inflatie op de monetaire criteria balanstotaal en omzet?

Microvennootschappen

Onder “microvennootschappen” wordt verstaan, kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die geen dochtervennootschap of moedervennootschap zijn en die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

 Oud  Nieuw
Omzet  700.000 EUR900.000 EUR
Balanstotaal  350.000 EUR  450.000 EUR
Personeel  10  10

Kleine vennootschappen

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 Oud  Nieuw
Omzet  9.000.000 EUR11.250.000 EUR
Balanstotaal  4.500.000 EUR  6.000.000 EUR
Personeel  50  50

Groepen van beperkte omvang

Een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een groep van beperkte omvang te vormen, indien deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 Oud  Nieuw
Omzet  34.000.000 EUR42.500.000 EUR
Balanstotaal  17.000.000 EUR  21.250.000 EUR
Personeel  250  250

Wanneer worden de nieuwe criteria van toepassing op mijn vennootschap?

De wijzigingen aan het WVV zijn van toepassing op de boekjaren die een aanvang nemen na 31 december 2023 en zijn in werking getreden op 1 april 2024. In tegenstelling tot eerdere aanpassingen aan deze omvangcriteria heeft de wetgever dit keer geen overgangsregeling voorzien waarbij het consistentiebeginsel éénmalig wordt opgeschort. Dit beginsel zorgt ervoor dat een overschrijden van de groottecriteria maar gevolgen heeft wanneer dit zich twee opeenvolgende boekjaren voordoet. De niet opschorting leidt er dan ook toe dat de wetswijziging ten vroegste gevolgen kent vanaf het tweede jaar of dus voor de boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2026.

Het valt o.i. dan ook te betreuren dat de wetgever heeft nagelaten opnieuw een dergelijke overgangsregeling te voorzien. Hierdoor wordt het doel van de aanpassingen, namelijk het voorkomen dat zowel de micro-ondernemingen als de kleine ondernemingen als gevolg van de hoge inflatie onbedoeld onder de strengere eisen zouden vallen die gelden voor grote ondernemingen, immers met grote en onnodige vertraging gerealiseerd.

Onze PKF BOFIDI-experten helpen je graag verder

Heb je vragen over de impact van inflatie op de grote van jouw vennootschap? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je hierbij te helpen.

Dit artikel werd geschreven door Bram Rombouts.


Vorige

«

Volgende

»