Het aanstellen van een commissaris: wat zijn de voordelen?

Mathias Jacobs   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Het aanstellen van een commissaris binnen een organisatie is een cruciale stap om de integriteit van financiële rapportage en bestuur te waarborgen. Commissarissen spelen een sleutelrol bij het handhaven van onafhankelijkheid, het bewaken van naleving van regelgeving en het bieden van objectief toezicht op het management. Hun expertise en ervaring dragen bij aan de verbetering van besluitvorming, transparantie en vertrouwen van stakeholders.

Wanneer moet er een commissaris worden aangesteld?

Niet alle jaarrekeningen worden gecontroleerd door een commissaris. In de wet zijn immers 2 uitzonderingen voorzien in welk geval de aanstelling van een commissaris niet verplicht is.

  1. Vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en Europese economische samenwerkingsverbanden waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn, moeten geen commissaris aanstellen.
  2. De kleine vennootschappen of verenigingen (A) die niet genoteerd zijn of geen deel uitmaken van een groep die een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen en openbaar maken, moeten evenmin een commissaris aanstellen.

(A) om als een kleine vennootschap (of een kleine vereniging) te kwalificeren mag op balansdatum maximaal één van de volgende criteria overschreden worden (WVV 1:24 vennootschappen en 1:28 voor VZW en stichting). Iedere vennootschap wordt afzonderlijk beschouwd en de criteria moeten gedurende 2 opeenvolgende jaren overschreden worden. Pas dan, en te beginnen vanaf het jaar volgend op de tweede overschrijding, wordt de vennootschap gekwalificeerd als groot.

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
  • jaaromzet: 9.000.000 EUR
  • balanstotaal: 4.500.000 EUR

Wat zijn de voordelen van het aanstellen van een commissaris?

Het benoemen van een commissaris binnen audit brengt een aantal voordelen met zich mee. Een commissaris is een externe onafhankelijke partij die verantwoordelijk is voor het beoordelen en controleren van de financiële rapporten en procedures van een organisatie om ervoor te zorgen dat ze accuraat en conform de wetgeving zijn. Hieronder worden de belangrijkste voordelen van het benoemen van een commissaris beschreven.

  1. Onafhankelijkheid en objectiviteit: Een commissaris is doorgaans onafhankelijk van het management en heeft als belangrijkste doelstelling om objectief te zijn bij het beoordelen van de financiële rapporten en procedures. Dit vermindert de kans op belangenconflicten en verhoogt het vertrouwen in de nauwkeurigheid van de audit.
  2. Betere naleving van regelgeving: Een commissaris heeft de expertise om ervoor te zorgen dat de financiële rapporten en procedures voldoen aan alle wettelijke vereisten en boekhoudnormen. Dit helpt ondernemingen om boetes, juridische problemen en reputatieschade te voorkomen.
  3. Kwaliteitsborging: De aanwezigheid van een commissaris binnen het audit proces zorgt voor een hogere mate van kwaliteitsborging. Ze voeren grondige beoordelingen uit en identificeren eventuele tekortkomingen, wat resulteert in verbeterde financiële rapportagepraktijken.
  4. Vertrouwen van stakeholders: Het hebben van een commissaris verhoogt het vertrouwen van stakeholders zoals investeerders, crediteuren en regelgevende instanties. Dit kan leiden tot een gunstigere beoordeling van de organisatie en betere toegang tot financiering.

Onze PKF BOFIDI-experten helpen je graag verder

Wil je meer informatie omtrent het aanstellen van een commissaris? Aarzel dan niet om Mathias Jacobs van PKF BOFIDI Audit te contacteren. Hij helpt je graag verder.

Dit artikel werd geschreven door Mathias Jacobs.


Vorige

«

Volgende

»