Loont verloning voor de bedrijfsleider?

Philippe Glorieux   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Een maandelijkse bezoldiging is de meest voor de hand liggende manier om via jouw vennootschap je privévermogen aan te vullen. In dit artikel bespreken we hoe loon belast wordt en hoe de ideale bezoldiging eruit ziet.

Hoe wordt loon belast?

Bij het bepalen van jouw maandelijkse loon wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden, wat fungeert als een voorschot op de belasting in de personenbelasting. Elke extra euro bovenop een netto belastbaar inkomen van 46.440,01 euro (inkomstenjaar 2023) wordt belast tegen 50%, met daarbovenop gemeentebelasting.

Daarnaast worden er sociale bijdragen berekend op jouw netto belastbaar loon, waarbij de percentages variëren: 20,5% op de eerste inkomstenschijven, gevolgd door 14,16% vanaf, telkens vermeerderd met beheerskosten voor het sociaal verzekeringsfonds. Dit resulteert in een aanzienlijke (para)fiscale druk.

Een standaard maandelijkse bezoldiging is fiscaal gezien niet de meest aantrekkelijke optie. Er bestaan diverse aanvullingen en alternatieven die je kan overwegen.

Wat is de ideale bezoldiging?

Hoe hoog je bezoldiging idealiter zou moeten zijn, hangt af van je persoonlijke financiële behoeften. Voor fiscale redenen kiezen veel ondernemers voor een beperkte bezoldiging die vaste uitgaven dekt, voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting (minimaal 45.000 euro bezoldiging), en niet zwaar belast wordt in de personenbelasting. Toch is het soms interessanter om een lagere bezoldiging te overwegen, gezien de besparing in de personenbelasting en de lagere sociale bijdragen vaak opwegen tegen het verlies van het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting. Dit verlaagd tarief is namelijk slecht 5% lager dan het standaardtarief, en enkel op de eerste 100.000,00 euro belastbare winst.

Een niet onbelangrijke overweging betreft de hoogte van de bezoldiging in het kader van fiscaalvriendelijke pensioenopbouw. Bijvoorbeeld, bij het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) hangt het maximumbedrag dat je jaarlijks kan sparen af van jouw jaarinkomen. Een hogere bruto jaarbezoldiging biedt ook voordelen bij de Individuele Pensioentoezegging (IPT), waar een hoger inkomen leidt tot een hoger plafond. Een verzekering voor gewaarborgd inkomen wordt ook vaak aan deze laatste gekoppeld.

Vaak voorkomende technieken om netto verloning op te trekken

Om jouw netto inkomsten te verhogen wordt vaak gekozen voor een waaier aan belastingvrije of gunstige vergoedingen. Zo is er een forfaitaire onkostenvergoeding, binnen- en buitenlandse dagvergoedingen, kilometervergoeding, maaltijdcheques, ecocheques, etc. Welke bijkomende vergoeding uitgekeerd kan worden is situatie gebonden. Een mooi loonpakket is dan ook steeds maatwerk.

Verder is het vaak mogelijk om een deel van jouw privéwoning aan de vennootschap te verhuren. Hoe hoog deze huur mag zijn, laat je best berekenen aan de hand van de huurherkwalificatie. Indien de ontvangen huur hoger is dan deze berekening, zal het exces aan huur alsnog als loon belast worden.

Tot slot is het steeds interessant om jouw loonpolitiek samen met mogelijke dividenden te bekijken. Dividenden zijn in specifieke situaties vaak een krachtige tool om samen met bezoldiging een optimale verloning te bekomen. Ook hier zijn de verschillende soorten dividenden aan strenge en specifieke regels verbonden. In het meest gunstige geval zal een dividend jou een totale belastingdruk van 27,27% opleveren.

Een ideaal loonpakket?

Als bedrijfsleider zijn er veel opties om te verlonen, waarvan bezoldiging de duurste is. Een ideale situatie bestaat vaak uit een evenwichtsoefening tussen loon, dividenden en andere eerder genoemde voordelen. Laat je hiervoor juist begeleiden, gezien de fiscale spelregels vaak specifiek en complex zijn.

Onze PKF BOFIDI-experten helpen je graag verder

Wil je meer informatie omtrent verloning voor de bedrijfsleider? Aarzel dan niet om Philippe Glorieux, expert bij Tax, te contacteren. Hij helpt je graag verder.

Dit artikel werd geschreven door Philippe Glorieux.


Vorige

«

Volgende

»