Hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van tewerkstelling derdelanders zonder verblijfstitel

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Er is een belangrijke nieuwigheid ingevoerd voor de hoofdelijke aansprakelijkheid in geval tewerkstelling van derdelanders zonder verblijfstitel: de minimale zorgvuldigheidsevaluatie. Dit heeft een belangrijke impact in de bouwsector. Aannemers zullen voortaan aansprakelijk worden gesteld wanneer zij nalaten om bepaalde informatie op te vragen aan hun rechtstreekse onderaannemer of wanneer zij nalaten de sociale inspectie te informeren dat zij de gevraagde informatie niet hebben verkregen.

In de zomer van 2022 werd ontdekt dat op een groot bouwproject van het chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven slachtoffers van mensenhandel illegaal werden tewerkgesteld.

Nochtans kan sinds 2017 in het Vlaams gewest elke schakel in de keten van aannemers worden aangesproken voor inbreuken van illegale tewerkstelling: van de laatste onderaannemer tot aan de opdrachtgever (art. 12/4 Wet tewerkstelling buitenlandse werknemers). Helaas wordt deze ketenaansprakelijkheid in de praktijk vaak uitgehold via een eenvoudige ontsnappingsclausule waarin de onderaannemer erkent dat hij geen personen zonder verblijfstitel tewerkstelt.

Het Decreet 23 oktober 2023 introduceert daarom een zogenaamde ‘zorgvuldigheidsplicht’, die de hoofdaannemers dwingt om bepaalde informatie op te gaan vragen bij hun rechtstreekse onderaannemers. Doen zij dit niet dan zullen ze zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Voor de rechtstreekse onderaannemers zal er samen met de sectoren een checklist opgemaakt worden van documenten (o.m. geldige verblijfsvergunning in het zendland en het bewijs van inschrijving Limosa) die de onderaannemer ter beschikking zal moeten stellen. In een later uitvoeringsbesluit zal een gedetailleerde opsomming gegeven worden.

Wanneer een onderneming vaststelt dat de aan te leveren gegevens wijzen op illegale tewerkstelling, of indien de documenten niet aangeleverd worden, wordt zelfs verwacht dat men inspectie op de hoogte brengt.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Wilt u meer weten hierover? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze Legal-experten helpen je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»