Hoe op een interessante manier investeren in een onderneming?

Céline Claeys   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Investeren in een kleine- of middelgrote onderneming en beide partijen laten winnen? Dat kan. Niet enkel ondernemingen kunnen investeren in vennootschappen maar ook particulieren. Er zijn diverse mogelijkheden die investeren in ondernemingen fiscaal aantrekkelijk maken. Wij zetten ze graag op een rijtje voor jou.

Winwinlening

De winwinlening is een achtergestelde lening met een looptijd tussen vijf en tien jaar en verschillende aflossingsmogelijkheden: maandelijks, per drie of zes maanden, jaarlijks of in één keer op het einde van de rit. Bovendien is een vervroegde terugbetaling mogelijk. Als investeerder kan je maximaal €75.000 ontlenen. De vennootschap mag tot €300.000 lenen.

Een bijkomende voorwaarde voor de kredietnemer is dat zij een KMO of zelfstandige is in het Vlaams Gewest gevestigd op datum van het afsluiten van de lening zelf. Wanneer de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietgever niet de echtgenoot, echtgenote of wettelijk samenwonende partner zijn. Ook mag de kredietgever geen werknemer zijn van de kredietnemer. De bedrijfsleiders die rechtstreeks of onrechtstreeks hun functie als bedrijfsleider uitoefenen in die vennootschap worden ook uitgesloten van deze maatregel.

Tax Shelter voor startende ondernemingen

De Tax Shelter is een investering in nieuwe aandelen van een startende vennootschap of via een crowdfundingplatform. Deze maatregel is enkel geldig bij een investering in een startende vennootschap of bij een kapitaalverhoging binnen vier jaar na de oprichting. Investeerders kunnen per belastbaar tijdperk maximaal €100.000 investeren. En de startende onderneming mag in totaal €250.000 ophalen.

Vlaams Vriendenaandeel

Het Vlaams Vriendenaandeel is ook gekend als het Winwinkapitaal. In principe is het een combinatie van de voorgaande twee opties, de winwinlening en de Tax Shelter. Deze regeling omvat een inbreng in geld voor nieuwe aandelen op naam. Het gaat hier om een verplichte inbreng in geld en dient volledig volstort te zijn. De vennootschap kan niet meer dan €300.000 aan kapitaal ophalen en het kapitaal mag niet gebruikt worden om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of om leningen te verstrekken.

Het belastingkrediet van 2,5% dat hierop wordt toegekend is steeds terugbetaalbaar maar niet overdraagbaar. Dat wil zeggen dat het ook toegekend wordt als er onvoldoende belasting is om het krediet op aan te rekenen.

Iedereen investeerder

Bij “gewone” leningen gaat het vaak om ondernemingen die geld verstrekken. Bij de winwinlening, het vriendenaandeel of de Tax Shelter daarentegen staan startende ondernemingen en particulieren centraal. Investeerders kunnen dus vrienden, kennissen of familie zijn.

Winst voor alle partijen

De onderneming krijgt dus de kans om zijn (start)kapitaal te verzamelen en zijn bedrijf op te starten, maar ook de investeerder wint. Hij draagt niet alleen bij aan een gezond en gunstig ondernemersklimaat maar ontvangt ook bij de Winwinlening en het Vriendenaandeel jaarlijks een belastingkrediet van 2,5% op het nog uitstaand kapitaal. Naast het belastingkrediet van 2,5% kan je ook 30% van het verschuldigde bedrag terugkrijgen via een eenmalig belastingkrediet wanneer de kredietnemer de lening niet kan terugbetalen. Bij de Tax Shelter voor startende ondernemingen wordt een belastingvermindering van 30 of 45% toegekend.

Je ziet het alleen maar voordelen zowel voor particulier als ondernemer. Benieuwd hoe jij als particulier of ondernemer investeren en welke mogelijkheid het best bij jou past? Neem dan contact op met onze experten https://bofidi.eu/contact/

Vorige

«

Volgende

»