Uitzonderlijke Tax Shelter voor bedrijven getroffen door de coronacrisis

Esra Irbik   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De Tax Shelter voor startende en groeiende ondernemingen is niet nieuw. En is gericht op het aantrekken van kapitaal voor startende en groeiende ondernemingen. Recent is wel de tijdelijke Tax Shelter ingevoerd voor investeringen in kmo’s die door de coronacrisis hun omzet zagen dalen. Gelet op de nakende heropleving van de economie, kan dit zeer interessant zijn voor wie overweegt om te investeren in kmo’s.

Wat betekent die uitzonderlijke Tax Shelter?

Oorspronkelijk gold er een belastingvermindering van 20 procent voor een investering tot 100.000 euro wanneer particulieren inschrijven op nieuwe aandelen op naam bij een kapitaalverhoging tot maximaal 250.000 euro tussen 14 maart en 31 december 2020. De maatregel kon worden toegepast als er een omzetdaling was van 30 procent tussen 14 maart en 30 april 2020.

Door de tweede coronagolf in het najaar werd de maatregel intussen verlengd. Dit betekent dat kmo’s die hun omzet met minstens 30 procent zagen terugvallen tussen 2 november en 31 december 2020, opnieuw nieuwe aandelen kunnen uitgeven met een fiscaal voordeel. De kapitaalverhoging moet tussen 1 januari en 31 augustus 2021 worden doorgevoerd.

Wat zijn de voordelen?

Het grote voordeel in vergelijking met de andere taxshelterregimes is dat het belastingvoordeel ook van toepassing is voor bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap als deze geconfronteerd wordt met een omzetdaling.

Welke voorwaarden zijn van toepassing?

De eerste voorwaarde is dat de kmo een balanstotaal van maximaal 4,5 miljoen euro heeft, een jaaromzet (exclusief btw) van maximaal 9 miljoen euro en een gemiddeld aantal werknemers van niet meer dan 50 op jaarbasis.

Een andere voorwaarde is dat de aandelen minstens vijf jaar moeten worden bijgehouden. Een uitzondering wordt voorzien als het gaat om een overlijden of faillissement. Worden de aandelen toch vroeger verkocht dan moet het belastingvoordeel via de volgende belastingaangifte deels worden terugbetaald.

Betaal je te weinig belastingen om het voordeel te verrekenen? Dan gaat het deel dat niet kan worden verrekend, niet verloren. Het wordt dan overgedragen naar een van de volgende drie belastbare tijdperken. Let wel, de belastingvermindering wordt niet overgedragen naar het belastbare tijdperk waarvoor een terugname van de belastingvermindering moet gebeuren.

Onze experten nemen tijd om je wegwijs te maken

Benieuwd of jouw kmo deze uitzonderlijke Tax Shelter kan toepassen? Contacteer ons dan https://bofidi.eu/contact/. Onze experten maken je graag wegwijs.

Vorige

«

Volgende

»