Hoge werkdruk bij huisartsen, biedt de Vlaamse overheid voldoende steun?

Imane Khammas   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

In vele steden en gemeenten zijn er lokale huisartspraktijken met een patiëntenstop doordat ze het hoge aantal patiënten niet meer kunnen bolwerken. Om huisartsen een duwtje in de rug te geven werd in 2022 het vroegere Impulseo in een nieuw jasje gestoken door het departement Zorg, dit is nu het Impulsfonds. De Vlaamse overheid probeert via het Impulsfonds startende huisartsen te stimuleren om een eigen praktijk op te starten of huidige praktijken te laten kiezen voor een telesecretariaat. Alle kleine beetjes helpen, maar wat houden deze Impulsfondsen in?

Opstart van een praktijk (Impulseo I)

Huisartsen die voor de eerste keer een nieuwe individuele praktijk opstarten of zich voor de eerste keer settelen in een groepspraktijk kunnen een renteloze lening aanvragen van maximum €35.000. Als ze daarboven nog een bijkomende ruimte voorzien voor een samenwerking met een praktijkverpleegkundige kunnen ze een bijkomende renteloze lening aanvragen van €10.000.

Voorwaarden renteloze lening van maximum €35.000:

 • Erkende huisartsen met een praktijk in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
 • Deze lening moet aangevraagd worden binnen de 5 jaar na installatie (= datum vanaf wanneer de huisarts deelneemt aan de medische permanentie).
 • HAIO’s (=huisartsen in opleiding) kunnen ook een aanvraag doen voorafgaand op hun deelname aan medische permanentie met bijkomende voorwaarden dat ze zich binnen een jaar zullen installeren en er een aankoopbewijs van een pand kan voorgelegd worden.
 • Lening kan enkel aangevraagd worden door startende en actieve huisartsen (maximaal 15 jaar na hun erkenning als huisarts).
 • Huisartsen moeten aangesloten zijn bij de huisartsenkring van hun regio.

Voorwaarden bijkomende renteloze lening van maximum €10.000:

 • Dezelfde voorwaarden als de renteloze lening van maximum €35.000, behalve dat deze lening niet binnen de 5 jaar na installatie aangevraagd moet worden.
 • Samenwerking verplicht met een praktijkverpleegkundige/ondersteuner die in loondienst werkt.
 • Huisartsen die deze aanvraag doen, moeten bijdragen in de kosten voor de huur van de bijkomende ruimte.

Leningen in de vorm van Impulseo I worden op 5 jaar terugbetaald aan een rente van 0% met een vrijstelling van één jaar voor de terugbetaling van het kapitaal. Als huisartsen hun activiteiten stopzetten of verhuizen buiten het Nederlandse taalgebied of tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad vóór het einde van de betalingstermijn dan dienen zij het resterend saldo volledig en onmiddellijk terug te betalen.

Fiscaal luik Impulseo I:  Deze leningen zijn fiscaal vrijgesteld van belastingen.

Tegemoetkoming voor loonkosten (Impulseo II)

Om huisartsen voor een deel te ontlasten van een aantal zorgtaken, wil de Vlaamse overheid hen stimuleren om extra verpleegkundigen in dienst te nemen. Met een financiële steun in de loonkost hopen ze om zo huisartsen te ondersteunen. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal €7.847,47 per arts in 2024 (jaarlijks geïndexeerd).

Hier zijn ook een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Huisartsen moeten aangesloten zijn bij de huisartsenkring in hun regio.
 • Deze medewerker (praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige) moet in loondienst werken en in het bezit zijn van een arbeidsovereenkomst.
 • Tegemoetkoming kan nooit hoger zijn dan 50% van de totale loonkost van de extra medewerker.
 • Tewerkstellingspercentage van de praktijkverpleegkundige is belangrijk => binnen een praktijk dient men voor tenminste 1/3de in dienst te zijn per huisarts.

Aanvraag moet gebeuren per arts, in een groepspraktijk zal dus elke huisarts apart een aanvraag moeten indienen (uitbetaling is individueel per arts). Het bedrag van de tegemoetkoming kan verhoogd worden indien men in zet in extra vorming van de praktijkverpleegkundige van minimaal 4 uur per jaar.

Fiscaal luik Impulseo II:  Elke arts ontvangt individueel een fiscale fiche en zal deze tegemoetkoming moeten opnemen in de belastingaangifte.

Tegemoetkoming voor een telescretariaat (Impulseo III)

De meeste huisartsen zijn naast het behandelen van hun patiënten ook bezig met het beantwoorden van telefoons en de planning van hun agenda. Ook hier wil de Vlaamse overheid hen stimuleren om deze administratieve taken uit te besteden, dit kan bv. bij een medisch telesecretariaat. Deze tegemoetkoming bedraagt €3.400 per jaar en kan gedurende een periode van 5 jaar aangevraagd worden.

Voorwaarden die hieraan verbonden zijn:

 • Huisartsen moeten aangesloten zijn bij de huisartsenkring van hun regio.
 • Telesecretariaat moet minstens een online agenda hebben en de telefoontjes beantwoorden van de huisartsen.
 • Er dient een contractuele verbintenis opgesteld te worden tussen de huisartsen en het telesecretariaat.

Deze tegemoetkoming kan niet gecombineerd worden met de tegemoetkoming in loonkosten.

Fiscaal luik Impulseo II:  Huisarts ontvangt een fiscale fiche en zal deze tegemoetkoming moeten opnemen in de belastingaangifte.

Uit studies blijkt dat België over het algemeen voldoende huisartsen ter beschikking heeft maar onvoldoende gespreid over het land. De vraag die gesteld kan worden is of de werkdruk effectief zal dalen door deze financiële ondersteuning.

Onze PKF BOFIDI-experten helpen je graag verder

Heb je vragen over de overheidssteun voor huisartsen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar om je te helpen.

Dit artikel werd geschreven door Imane Khammas, accountant bij PKF BOFIDI Medical.


Vorige

«

Volgende

»