Levenslang leren: het jaarlijks opleidingsplan

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

De nieuwe ‘Arbeidsdeal’ (Wet 3 oktober 2022) voorziet in vele nieuwe regelingen o.m. in maatregelen om het levenslang leren te promoten. De wetgever wil dat doen via een individueel opleidingsrecht en een jaarlijks opleidingsplan.

Een recht op opleiding

Het aantal dagen opleiding waarop een werknemer recht heeft hangt af van het aantal werknemers (omgezet in voltijdse equivalenten) binnen de onderneming:

  • minder dan 10 werknemers:  dan is er geen wettelijke verplichting 
  • tussen de 10 en de 20 werknemers: één dag per jaar per voltijdse werknemer 
  • met minstens 20 werknemers: vijf opleidingsdagen per jaar per voltijdse werknemer. Dit quotum wordt geleidelijk opgetrokken van vier dagen (2023) tot maximaal vijf dagen vanaf 2024. 

De werkgever is verplicht om opleidingsmogelijkheden te voorzien. De werknemer is echter niet verplicht om hierop in te gaan, het betreft enkel een recht op opleiding.

Opleidingen kunnen gevolgd worden binnen of buiten de gewone werkuren. Wanneer de opleiding buiten de uren valt, geeft dit recht op betaling van het normale loon, niet op overloon. De opleidingsdagen kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar.

Een opleidingsplan maken

Enkel werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen (FTE) moeten elk jaar vóór 31 maart een plan maken waarin ze de formele en de informele opleidingen opnemen samen met de doelgroepen waarvoor ze bedoeld zijn. 

De werkgever mag kiezen of hij dit op papier zet of liever digitaal ter beschikking stelt.

In grotere bedrijven (vanaf 50 werknemers) wordt het advies gevraagd aan de ondernemingsraad (OR), in kleinere bedrijven (waar meestal geen OR is) aan de vakbondsafvaardiging of desnoods aan de werknemers zelf.

Opdat het plan op 31 maart zou kunnen ingaan moet het wel reeds op voorhand (15 dagen – d.i. 15 maart) gecommuniceerd worden aan de werknemers al dan niet via de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Daarna moet het plan nog binnen een maand aan de FOD WASO bezorgd worden.

Het is mogelijk dat er in de toekomst sectorale plannen voorzien worden voor sectoren waar dit nog niet bestaat. Voorlopig is dit enkel het geval in de bouwsector (PC nr.124).

Hoewel er geen rechtstreekse sancties door de Wet werden voorzien voor werkgevers die geen opleidingsplan hebben gemaakt, kan dit wel leiden tot een administratieve geldboetes bij controle (niveau 1 d.i. tot 800,00 euro).

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Valt jouw onderneming onder de verplichting tot het uitwerken van een opleidingsplan? Heb je specifieke vragen over het opleidingsplan? Aarzel dan zeker niet om de auteur van dit artikel, Peter Stroobants, te contacteren. Hij helpt jou graag verder samen met het team van Bofidi Legal experten.


Vorige

«

Volgende

»