Nieuw: btw-scan

Pieter Van Hauwaert   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Avatar foto

Pieter Van Hauwaert

Pieter is btw specialist en maakt deel uit van het Tax & Legal team bij BOFIDI

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Btw in de praktijk

Btw is geen eenvoudige materie. Het is de belasting bij uitstek waarbij ondernemers geregeld met onverwachte en vervelende verrassingen worden geconfronteerd. En eenmaal er fouten worden vastgesteld naar aanleiding van een btw-controle, worden er bovenop de navordering van btw helaas ook nog eens allerhande geldboetes en nalatigheidsinteresten opgelegd.

Om maar een paar voorbeelden uit de praktijk mee te geven die wij recentelijk zijn tegengekomen:

  • Een producent in de farmaceutische industrie verkoopt zalf voor wondverzorging aan een groothandel en past hierop het verlaagde btw-tarief van 6% toe. De zalf blijkt echter niet te voldoen aan de voorwaarden van de specifieke administratieve richtlijnen, met als gevolg dat de btw-administratie n.a.v. een controle 15% btw extra navordert alsook geldboetes en interesten oplegt.
    Daarbovenop komt nog eens het commerciële ongemak van eventuele rechtzettingen van de facturatie naar de groothandel toe.
  • Een onderneming is gespecialiseerd in de levering en plaatsing van centrale verwarming en airconditioning. Ten aanzien van enkele klanten past zij ten onrechte de verlegging van heffing toe, aangezien deze geen actief btw-nummer blijken te hebben en geen periodieke btw-aangiftes blijken in te dienen. De btw-administratie stelt dit vast en vordert btw na, samen met geldboetes en nalatigheidsinteresten.
  • Een fabrikant van speelgoed levert goederen vanuit België aan verscheidene groothandels die gevestigd zijn in andere Lidstaten en factureert deze verkopen als vrijgestelde intracommunautaire leveringen. Naar aanleiding van een btw-controle kan echter niet afdoende worden bewezen dat de goederen effectief werden vervoerd naar deze Lidstaten. De btw-administratie weigert de toepassing van de btw-vrijstelling, en claimt daarbij nog een geldboete en nalatigheidsinteresten.
  • Een buitenlandse onderneming met Belgisch btw-nummer verricht een lokale goederenlevering in België aan een Belgische vennootschap die periodieke btw-aangiftes indient. De buitenlandse onderneming rekent hierop Belgische btw aan, terwijl hierop de verlegging van heffing had moeten worden toegepast. De btw-administratie stelt dat de btw onterecht is aangerekend en bijgevolg niet aftrekbaar is in hoofde van de Belgische vennootschap.

Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een aantal simpele gevallen waarin het misliep. De complexe Belgische btw-wetgeving bevat echter veel meer valkuilen. Bijgevolg is het voor de ondernemer van groot belang om dit soort verrassingen te vermijden.

Btw-scan

In dat kader hebben wij een btw-scan ontwikkeld om ondernemingen door te lichten en potentiële risico’s op het vlak van btw preventief op te sporen.

Wanneer onregelmatigheden preventief worden opgespoord, kunnen ze ook preventief (vóór enige btw-controle) worden rechtgezet en kunnen nadelige gevolgen meestal nog goed worden verholpen.

Daarnaast kan een btw-scan tevens een aantal mogelijkheden tot optimalisaties identificeren die een directe impact kunnen hebben op de resultaten van een onderneming.

Werkwijze

Wij gaan voor een geïntegreerde, gestructureerde én persoonlijke aanpak.

  • 1ste fase: live interview

Bij een btw-scan plannen wij eerst en vooral een interview in met iemand die de in-house boekhouding en financiën van de onderneming goed kent. Wij trachten dit steeds zo optimaal mogelijk te doen zodat de tijdsbesteding zich kan beperken tot een beperkt aantal uren.

Aan de hand van verscheidene vragen trachten wij zo de btw-positie van de onderneming gedetailleerd in kaart te brengen en eventuele risico’s snel op te sporen. Wij bezitten de kennis en expertise om snel te sturen naar potentiële valkuilen, afhankelijk van de concrete sector waarin de onderneming actief is. Ook proberen we tijdens het interview verscheidene documenten in te kijken (facturen, etc..).  

  • 2e fase: diagnosestelling

In de tweede fase gaan wij met de verkregen informatie aan de slag. Wij stellen een overzicht voor u samen met onze bevindingen. Een duidelijke diagnose waarin:

  • potentiële risico’s helder worden geformuleerd en de nodige oplossingen worden aangereikt
  • én ook potentiële opportuniteiten aan het licht worden gebracht

Kortom, een duidelijke en efficiënte manier van werken die zeer resultaatsgericht is.

Wij geloven sterk in een pro-actieve benadering om zo onaangename verrassingen te vermijden. Graag bieden wij u hierin de nodige ondersteuning.

Meer informatie

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Pieter Van Hauwaert (pieter.vanhauwaert@bofidi.com) en Aleksandr Natanelov (aleksandr.natanelov@bofidi.com) van Bofidi Tax & Legal.

Vorige

«

Volgende

»