Welke aanvullende pensioenen voor zelfstandigen zijn er?

Dirk Saman   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Dirk Saman

Dirk is accountant, adviseur en partner van BOFIDI Antwerpen.

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

34% van de zelfstandigen in hoofdberoep heeft een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en 19% een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Dat blijkt uit het tweejaarlijks verslag van de FSMA (2018), de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Dat zijn vrij lage cijfers. Tijd om de mogelijkheden voor jouw vennootschap van naderbij te bekijken.

Pensioensparen

De meest eenvoudige manier om te sparen voor later is het pensioensparen. Dit betekent dat je bovenop je wettelijk pensioen een aanvullend pensioen opbouwt. Bijna alle banken en verzekeringsmaatschappijen bieden pensioensparen aan. Er zijn twee manieren om dat te doen: een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering.

Laat ons even kijken wat pensioensparen voor het aanslagjaar 2021 betekent. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel spaar je 990 euro wat een belastingvoordeel van 30% oplevert, ofwel spaar je 1270 euro wat 25% belastingvoordeel opbrengt.

Op je zestigste verjaardag betaal je een eenmalige eindbelasting van 8%. Spaar je na je zestigste nog verder dan heb je nog steeds recht op belastingvermindering en valt de eindbelasting weg. Hoeveel je nu best spaart en welke eindtaxatie van toepassing is, varieert. Neem dus daarom zeker contact op met je bank of verzekeringsmakelaar.

Nog even dit: enkel wanneer je meer dan 1188 euro (aanslagjaar 2021) stort, is het tarief van 25% voordeliger.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is zeer interessant. Het geeft namelijk alle zelfstandigen de kans om een pensioen op te bouwen op een fiscaal vriendelijke manier.

De premies van een VAPZ kunnen in de personenbelasting afgetrokken worden als een sociale bijdrage. Dit betekent dat je minder personenbelasting betaalt maar ook dat de berekeningsbasis van je sociale bijdragen verlaagt. Afhankelijk van jouw situatie kunnen de premies een voordeel opleveren tot 60 à 65%.

Om de VAPZ-premies fiscaal te kunnen aftrekken, moeten de wettelijke sociale bijdragen wel tijdig betaald zijn. Alleen premies die je tijdens het inkomstenjaar hebt betaald, zijn fiscaal aftrekbaar mits voorlegging van een attest.

Heb je in 2020 jouw sociale bijdragen uitgesteld omwille van COVID-19, dan blijven de VAPZ-premies wel fiscaal aftrekbaar omwille van een eenmalige tolerantie door de fiscus.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

De individuele pensioentoezegging (IPT) is een individuele levensverzekering met de bedrijfsleider als verzekerde en begunstigde partij. Voor de verzekeringsnemer, de vennootschap, zijn de bijdragen 100% aftrekbaar als kost als de 80%-regel voldaan is. Deze regel bepaalt dat het wettelijk pensioen en het bovenwettelijk pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van de normale brutobezoldiging van het laatste jaar.

Indien je in het verleden geen IPT-premies hebt betaald, kan je retroactief voor de voorbije tien jaar alsnog de niet-betaalde premies inhalen. Deze optimalisatie bekijk je best jaarlijks met jouw BOFIDI-accountant en jouw verzekeringsmakelaar.

In de beste omstandigheden is de uitkering van het pensioenkapitaal belast aan 10%. Andere tarieven zijn van toepassing als je een vroegere uitkering wenst.

Goed om weten: bij de verwerving van een onroerend goed in binnen- en buitenland kan je, mits enkele voorwaarden, een gedeelte van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal gebruiken om een hypothecaire lening met fiscale aftrek aan te gaan.

BOFIDI haalt het beste uit jou en je onderneming

Heb je een specifieke vraag over je pensioen en leg je die graag voor aan een van onze adviseurs? Stuur ons dan een bericht. Dan plannen we graag een online of offline moment in.

Vorige

«

Volgende

»