Sociale bijdragen: privé betalen of via de vennootschap?

Edwin Van Humbeeck   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Edwin Van Humbeeck

Edwin is accountant en adviseur bij BOFIDI Brussels

MEER VAN DEZE AUTEUR
View all Posts

Onze experten krijgen vaak vragen over sociale bijdragen en vooral of het beter is om ze privé te betalen of via de vennootschap. Wij maken het graag voor jou duidelijk aan de hand van een concreet voorbeeld.

Maar eerst: wat is sociale bijdrage?

Elk kwartaal bent je verplicht om als bedrijfsleider jouw sociale bijdragen te betalen. Bovendien ontvang je jaarlijks van jouw sociaal verzekeringsfonds een afrekening van deze bijdragen van zodra jouw netto belastbaar beroepsinkomen definitief gekend is. 

De sociale bijdragen worden namelijk berekend op jouw netto belastbaar beroepsinkomen. Dit is het brutoberoepsinkomen, verminderd met de betaalde sociale bijdragen, het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de forfaitaire beroepskosten. Vervolgens wordt hierop een bijdragepercentage toegepast, dat ongeveer 20,50% bedraagt (te vermeerderen met een beheerskost van ongeveer 3%).

Wie betaalt de sociale bijdrage?

Je hebt de keuze: ofwel betaal je de sociale bijdrage privé, ofwel laat je ze door jouw vennootschap betalen. Wat is nu de meest optimale keuze? In eerste instantie lijkt het alsof het voordeliger is om de sociale bijdragen door jouw vennootschap te laten betalen. Je houdt dan meer netto over? Of niet?

We bekijken het verder in detail: de basisprincipes blijven in beide gevallen dezelfde. Want wie de sociale bijdragen ook betaalt, ze blijven altijd een aftrekbare kost in de aangifte personenbelasting.

Maakt het uit wie de bijdragen betaalt?

We tonen het aan via enkele concrete cijfers.

Situatie 1: de sociale bijdragen worden privé betaald

  • Brutoloon: 45.000 euro per jaar

De vennootschap betaalt op dit brutoloon bedrijfsvoorheffing van 11.200 euro. En de bedrijfsleider ontvangt een nettoloon van 33.800 euro.

Met dit nettoloon zal de bedrijfsleider een sociale bijdrage van 7.600 euro op jaarbasis moeten betalen. Per saldo houdt de bedrijfsleider 26.200 euro over.

Situatie 2: de vennootschap betaalt de sociale bijdragen

  • Sociale bijdragen betaald door vennootschap: 7.600 euro, hierdoor ontstaat er een Voordeel Alle Aard (VAA) voor de bedrijfsleider dat resulteert in een bijkomende loonkost van 7.600 euro.
  • Aftrekbare kost vennootschap: 45.000 euro voor een correcte vergelijkingsbasis tussen de twee situaties.

Daardoor zakt het brutoloon (exclusief het VAA) naar 37.400,00 euro. De bedrijfsvoorheffing blijft dezelfde, namelijk 11.200,00 euro. Per saldo ontvangt de bedrijfsleider een nettoloon van 26.200 euro.

Samengevat in een tabel ziet dat er zo uit:

Situatie voor je vennootschapBijdragen betaald door de vennootschapBijdragen privé betaald
Brutoloon37.400 €45.000€
Sociale bijdragen7.600€ 
Totale loonkost45.000€45.000€

Situatie privéBijdragen betaald door de vennootschapBijdragen privé betaald
Brutoloon37.400 €45.000€
Bedrijfsvoorheffing11.200€11.200€
Nettoloon26.200€33.800€
Te betalen sociale bijdragen/7.600€
Saldo26.200€26.200€

Conclusie

In beide gevallen houdt de bedrijfsleider hetzelfde bedrag van 26.200 euro over. Het maakt dus niet uit of de sociale bijdragen privé betaald worden of door jouw vennootschap.

BOFIDI haalt het beste uit jou en je onderneming

Heb je een specifieke vraag over je sociale bijdragen en leg je die graag voor aan een van onze adviseurs? Stuur ons dan een bericht. Dan plannen we graag een online of offline moment in.

Vorige

«

Volgende

»