Onbeslagbaarheid privéwoning

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Sinds 2007 hebben zelfstandige ondernemers de mogelijkheid om hun privéwoning onbeslagbaar te (laten) verklaren en zich zo te beschermen tegen hun schuldeisers. Hieronder worden de concrete modaliteiten beknopt uiteengezet.

 1. Bescherming van de privéwoning (artikel 72):
  • Enkel mogelijk voor zelfstandigen (inclusief bestuurders en vrije beroepers).
 2. Te beschermen eigendommen (artikel 73):
  • Zakelijke rechten op de privéwoning kunnen onbeslagbaar verklaard worden, inclusief vruchtgebruik.
  • Wat met tweede verblijven? Enkel de hoofdverblijfplaats wordt beschermd.
 3. Schulden voor bescherming (artikel 73):
  • Onaantastbaarheid geldt voor schulden die voortvloeien uit de zelfstandige activiteit, zoals schulden aan leveranciers, partners, banken, btw, RSZ, etc.
  • Geen bescherming tegen privéschulden of gemengde schulden.
  • Wat met mogelijke schulden uit het verleden, met name van vóór de datum van de akte onbebeslagbaarheid? Het moet gaan om schulden die je maakt na de registratie van de verklaring.
 4. Procedure voor de verklaring (artikel 74, 76 en 82):
  • Om van de onbeslagbaarheid te genieten, moet de zelfstandige een gedetailleerde verklaring bij de notaris afleggen, inclusief een beschrijving van het onroerend goed en de aanduiding van de aard van de zakelijke rechten.
  • Bij uitbreiding van zakelijke rechten op hetzelfde onroerend goed worden de effecten van de verklaring automatisch en retroactief uitgebreid, tenzij de schuldeiser bewijst dat de zelfstandige opzettelijk zijn solvabiliteit heeft verminderd.
  • Kostprijs notaris: ongeveer 1.500 EUR
 5. Gebruik van de woning voor privé- en beroepsdoeleinden (artikel 75):
  • Bij gelijktijdig gebruik voor beroeps- en privédoeleinden moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt in de beschrijving.
  • Als het beroepsgedeelte minder dan 30% van het totale oppervlak beslaat, kunnen alle rechten op het onroerend goed onbeslagbaar worden verklaard. Van zodra 30% (of meer) voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt, zal de onbeslagbaarheid slechts gelden voor het privégedeelte van de woning. Aanvullende formaliteiten zijn dan vereist.
 6. Verkoop van de woning door de zelfstandige (artikel 81):
  • Bij verkoop blijft de verkregen prijs onaantastbaar voor schuldeisers met schuldvorderingen die zijn ontstaan na de inschrijving van de verklaring.
  • Twee voorwaarden zijn van toepassing: de geldsommen moeten bij de notaris worden bewaard en binnen een jaar opnieuw worden belegd in een nieuwe privéwoning.
 7. Mogelijkheid tot intrekken van de verklaring (artikel 78 en 80):
  • De zelfstandige kan de verklaring intrekken via de notaris; de curator van het faillissement heeft geen recht om dit te doen.
  • Het overlijden van degene die de verklaring heeft gedaan, resulteert ook in de herroeping.

Onze PKF BOFIDI Legal-experten helpen je graag verder

Wilt u meer weten hierover? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Onze Legal-experten helpen je graag verder.


Vorige

«

Volgende

»