Pas op voor misleidende reclame rond merkregistraties: oplichters aan het werk?

PKF BOFIDI Legal   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

We hebben de laatste weken via verschillende cliënten vernomen dat zij een e-mail hebben ontvangen van een bedrijf dat zich voordoet als een bedrijf gespecialiseerd in intellectuele eigendom met een bijzondere focus op merken. De e-mail luidt als volgt:

“Geachte heer/mevrouw,

Gisteren hebben wij een aanvraag ontvangen voor de merkregistratie van […]. Dit is niet door u of uw bedrijf aangevraagd, maar door een derde partij. Dit zien wij terug in de aanvraagformulieren.
Gedurende onze screening zagen wij dat u een soortgelijke bedrijfsnaam heeft, maar in een andere sector.
Aangezien uw bedrijf eerder is ingeschreven bij het ondernemingsloket heeft u echter de eerste optie van registratie voor deze merknaam.
Mocht u dus liever niet willen dat zij gebruikmaken van deze merknaam, kunt u dit aangeven bij ons. In dit geval kunt u de merknaam dus zelf registreren.
Als u de merknaam in België (en automatisch direct in de Benelux) wilt registreren bedragen de kosten hiervoor 599,- exclusief btw. Uw inschrijving wordt binnen 24 uur verwerkt. Een overzicht van de tarieven voor een Europese of internationale registratie vindt u terug op onze website.
Ik hoor graag binnen drie werkdagen of u van het aanbod gebruik wilt maken. Mocht u niet antwoorden of hier geen interesse in hebben, zullen wij de aanvraag van de andere partij goedkeuren. Dat houdt in dat zij de merkrechten over […] zullen verkrijgen.”

Het bedrijf probeert je ervan te overtuigen om een beroep te doen op haar diensten voor een merkregistratie in een eerder agressieve vorm van reclame. Naar onze analyse lijkt het evenwel te gaan om een bedrijf van twijfelachtig allooi. Op de website van het bedrijf zijn er geen identificatie- of contactgegevens terug te vinden, evenmin is het bedrijf ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Het is dus aanbevolen hier niet op in te gaan.

Nu je op de hoogte bent van deze praktijken, zetten we in dit artikel kort uiteen wat wordt verstaan onder een merk en hoe BOFIDI Legal je hierbij kan ondersteunen.

Wat is een merk?

Merken zijn tekens die in de handel worden gebruikt voor de aanduiding van de herkomst van producten en diensten. De consument die het merk ziet, zal meteen de link kunnen leggen met een bepaalde onderneming. Een merk dient in de eerste plaats dan ook voor de identificatie van de producten en diensten van een onderneming. Er bestaan verschillende soorten tekens die als merk geregistreerd kunnen worden: woorden, logo’s, driedimensionale tekens, slogans, patronen, kleuren, beweging, klanken. Zo zijn volgende (herkenbare) voorbeelden ingeschreven als merk:

  • “Iphone” is ingeschreven als woordmerk voor onder andere klasse 9 (“computer hardware en software om te voorzien in geïntegreerde telefooncommunicatie met computergestuurde globale informatienetwerken”);
  • De drie strepen van Adidas is als beeldmerk ingeschreven. Het specifieke logo van een appel op een Iphone is als beeldmerk beschermd;
  • De kleur oranje van het etiket op de champagnefles van Veuve Cliquot is ingeschreven als kleurmerk voor champagne;
  • Het patroon van LV is als patroonmerk ingeschreven voor onder andere handtassen, goederen vervaardigd uit leder;
  • Het deuntje van Für Elise is ingeschreven als klankmerk.

Waarom is een merkregistratie belangrijk?

Als ondernemer investeer je veel tijd, energie en geld in de uitbouw van jouw onderneming en de bekendheid ervan onder het publiek. Het is belangrijk dat een consument onmiddellijk jouw onderneming herkent bij het zien van een naam of een logo. Een merkregistratie draagt bij tot een ongestoord gebruik van een merk en tot een hogere financiële waarde van een onderneming. Daarnaast zorgt het ervoor dat anderen niet eenzelfde logo of woordmerk kunnen gebruiken voor dezelfde/gelijkaardige producten en diensten. Het beschermt je tegen anderen die eenzelfde of een gelijkaardig merk op de markt willen brengen of voordeel willen halen uit het succes van jouw merk.

Hoe gebeurt een merkregistratie?

Een merk kan geregistreerd worden voor bepaalde geografische regio’s waar jouw onderneming actief is. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een merkbescherming binnen de Europese Unie, een uniemerk genoemd of voor een bescherming binnen België, Nederland en Luxemburg, een Beneluxmerk genoemd of in verschillende landen over de hele wereld. In elk geval is een merkinschrijving geldig voor 10 jaar en steeds hernieuwbaar.

Bij de keuze voor een Beneluxmerk zal de aanvraag voor een merkinschrijving gebeuren bij het BOIP, “Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom”. Bij de keuze voor een uniemerk, kan je met één aanvraag bij het EUIPO, “European Union Intellectual Property Office” van een merkbescherming genieten in alle lidstaten van de Europese Unie.   

Merkbescherming binnen bepaalde klassen

Bij een merkaanvraag zal je als onderneming moeten aangeven voor welke producten of diensten je het merk gaat gebruiken en dus voor welke “klassen” je een inschrijving wenst.  Er zijn 45 verschillende klassen die volgens het internationale classificatiesysteem van Nice zijn ingedeeld. Elke klasse duidt bepaalde producten en diensten aan.

Verschillende stappen voorafgaand en na een merkregistratie

Vooraleer je een naam, logo, slogan,… wil registreren als merk is het van belang om eerst een grondig onderzoek te doen naar de beschikbaarheid, haalbaarheid en risico’s van het merk. Je zal moeten nagaan of het teken niet al wordt gebruikt door een andere onderneming en/of het teken dat je hebt gekozen niet te beschrijvend is.

Bij een positief advies is het tijd om een merkaanvraag in te dienen bij een merkenbureau zoals bijvoorbeeld het BOIP voor een Beneluxmerk of het EUIPO voor een uniemerk.

Eens het merk is ingeschreven, is het uiteraard belangrijk om te waken dat anderen niet een identieke/gelijkaardige naam of logo deponeren. Dit is van belang om de waarde en de bekendheid van het merk niet aan te tasten. Indien je dit tegenkomt en er dus sprake is van een inbreuk op jouw merk, is het aangeraden om hier tijdig actie te ondernemen.  

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Bofidi Legal staat je graag bij, bij de verschillende stappen bij een merkregistratie en helpt je verder met de bewaking van jouw merk.

Dit artikel werd geschreven door Jenny Cheung.


Vorige

«

Volgende

»