Vennootschapsbijdrage geïndexeerd vanaf 2023

Rheinhold De Wever   |  

<< Terug naar B-CONNECTED

Jaarlijks moeten alle vennootschappen, onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting of aan de belasting der niet-verblijfhouders, een verplichte vennootschapsbijdrage betalen aan hun sociaal verzekeringsfonds. Die vennootschapsbijdrage is een solidariteitsbijdrage waarmee allerlei initiatieven ten gunste van álle zelfstandigen worden ondersteund, zoals het optrekken van de kinderbijslag en van de minimumpensioenen voor zelfstandigen.

Wijzigingen vanaf 2023

De vennootschapsbijdrage en het gerelateerde balanstotaal waarop de vennootschapsbijdrage wordt berekend is in de wet verankerd.

  • Basisbedrag: 347,50€;
  • Verhoogde vennootschapsbijdrage: 868,00€;

Deze verhoogde vennootschapsbijdrage geldt als het balanstotaal groter is dan 746.410,17€ (balanstotaal 2020).

Deze bedragen worden vanaf 2023 geïndexeerd:

  • Basisbedrag: 384,44€;
  • Verhoogde vennootschapsbijdrage: 960,26€;

Deze verhoogde vennootschapsbijdrage geldt als het balanstotaal groter is dan 825.750,09€ (boekjaar 2021).

Wanneer moet je betalen?

Je moet je vennootschapsbijdrage vanaf 2023 ieder jaar ten laatste op 31 december betalen.

Vennootschappen opgericht vanaf 01 oktober hoeven pas op het einde van de derde maand volgend op de maand van de neerlegging van de oprichtingsakte te betalen. Dit voor zover deze einddatum niet later valt dan 31 december van het premiejaar.

Bij laattijdige betaling wordt een verhoging van 1% aangerekend per maand vertraging op de gehele of het gedeelte van de onbetaalde vennootschapsbijdrage en dit tot de maand waarin de schuld volledig betaald wordt.

Welke vrijstellingen bestaan er?

Als startende vennootschap

Startende vennootschappen die voldoen aan de hiernavolgende voorwaarden kunnen gedurende de eerste drie jaar vanaf het jaar van de oprichting genieten van een vrijstelling van deze vennootschapsbijdrage.

Volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:

  • De vennootschap is een “personenvennootschap”;
  • De vennootschap moet ingeschreven zijn als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO);
  • De bestuurder(s), alsook de meerderheid van de werkende vennoten, die geen bestuurder zijn, mogen niet meer dan 12 kwartalen zelfstandig geweest zijn (ook niet in bijberoep of als meewerkend vennoot) in een periode van 40 kwartalen vóór het tijdstip waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid krijgt;

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten dienen zij daartoe een aanvraag in bij het sociaal verzekeringsfonds.

Als je vennootschap een volledig jaar geen activiteit had

Vennootschappen die, via een attest van de dienst Vennootschapsbelastingen, bewijzen dat zij gedurende één of meer volledige kalenderjaren geen enkele handels- of burgerlijke activiteit hebben gesteld, zijn voor die betrokken jaren geen vennootschapsbijdrage verschuldigd.

Indien deze toch al betaald werd kan die worden teruggevraagd.

Bij een faling of een vereffening

Vennootschappen die failliet verklaard zijn of die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke reorganisatie, gehomologeerd door de ondernemingsrechtbank of vennootschappen in vereffening moeten deze vennootschapsbijdrage niet betalen.

Als de vennootschapsbijdrage reeds betaald werd alvorens één van deze gebeurtenissen plaatsvond, kan die niet worden teruggevraagd.

Onze Bofidi-experten helpen je graag verder

Heb je specifieke vragen over de klantenlisting? Aarzel dan zeker niet om Rheinhold te contacteren. Hij helpt jou graag verder samen met het team van Bofidi experten.

Dit artikel werd geschreven door Rheinhold De Wever en Guillaume Peltot.


Vorige

«

Volgende

»